Obrazovanje 05.02.2013. 3 min

8 apsolutno neoborivih strategija učenja

Strategije učenja su načini kojima upravljate svojim učenjem, a baziraju se na poznavanju ličnih osobina i sposobnosti, znanju o obrazovnim zadacima koje morate izvršiti, veštinama sticanja, povezivanja i primene novih znanja, nužnom predznanju i poznavanju svrsishodnosti i korisne vrednosti novog znanja.

Da biste postigli uspeh u učenju, preporučljivo je da razvijate i primenjujete strategije koje mogu da od vas naprave uspešnog učenika.

 

Evo osam strategija koje je dobro da iskoristite u procesu učenja:

 

1. Razvijte naviku učenja

Strategije učenjaVrlo je bitno da napraviti vremenski plan za učenje koji uključuje vaše vreme za učenje kao i gradivo koje ste planirali da učite u određenim terminima. Preporuka je da kod pravljenja plana počnete sa lakšim gradivom jer ćete prelaskom ovakvog gradiva izgraditi samopouzdanje.
Trebalo bi da nastojite da čak i najjednostavnije gradivo uprostite, dovedete do elemenata i odatle počnete sa učenjem.
Ponavljanje gradiva treba da vršite sve dok njime u potpunosti ne ovladate i dok ne postignete sitauaciju da ga bez problema i sa razumevanjem možete reprodukovati.

 

2. Primenjujte aktivno učenje

Učenju se morate posvetiti, a delove materije koju učite ne treba da ostavljate nerazjašnjenim. Treba da pokušavate sa pronalaskom objašnjenja do razumevanja, ponekad učeći i na greškama.
U pokušajima razumevanja gradiva dobro je da pronađete primere iz stvarnog sveta ili potražite demonstraciju ideja koje ne razumete.
Od profesora tražite sažetke predavanja ili informacije o tome kako da dođete do drugih izvora istih ili sličnih informacija.

 

3. Koristite sve sposobnosti u učenju

Konstruisanje ili modeliranje može biti od velike koristi tokom učenja. Kad god je moguće, koristite stvarne, konkretne objekte kao sredstva za učenje. Upotrebljavajte ruke za konstruisanje i objašnjavanje kao i telo za izražavanje.

 

4. Sažimajte gradivo pisanjemStrategije učenja

Jedna od dobrih strategija učenja jeste da sažimate gradivo pisanjem. U procesu savladavanja gradiva razrađujte strukturu materije tako što ćete, kada pravite teze, navoditi primere.
Kad god je moguće, koristite slike i druge vizuelne prikaze za ilustraciju određenih delova gradiva.
O svojim zabeleškama razgovarajte sa drugim osobama koje spremaju isto gradivo.

 

5. Organizujte i sistematizujte informacije kroz izradu koncepata

Izrada koncepta ili koncept mape gradiva pomoći će vam u aktivnijem uključivanju u ono što želite naučiti.

 

6. Upotrebljavajte tehnologije

Za efikasno učenje možete koristiti različite tehnologije. Multimedijalne tehnologije možete uspešno koristiti da prikupite i organizujete informacije iz više izvora.
Računarske simulacije, čak i igrice, mogu vam pomoći u prepoznavanju složenih slika ili sistema ili u oponašanju situacija i odnosa iz stvarnog sveta.

 

7. Pripremite ispitna pitanja

Tokom učenja i ponavljanja gradiva treba da pripremate pretpostavljena ispitna pitanja i da o njima raspravljate sa kolegama ili mentorom. Na ovako napravljena pitanja uvežbavajte pismeno i usmeno odgovaranje.
Korisno je da pokušate da prizovete atmosferu i situacije sa prethodnih pismenih ispita.

 

8. Obezbedite sebi mentora

Savetnik na fakultetu, nastavnik ili mentor mogu vam značajno pomoći u procesu učenja.

 

Dobar mentor:

»» vam pomaže u razvoju strategija koje odgovaraju vašoj ličnosti, vašim sklonostima i interesima,
»» vam pomaže u stvaranju grupe za učenje koja ima zajedničke ciljeve i koja razvija svoje mehanizme provere napredovanja u učenju,
»» vas podseća na vaše obaveze,
»» vas ohrabruje i motiviše, prati vaše napredovanje i procenjuje vrednost rezultata učenja.

 

Pre učenja obavezno obezbedite kontakt i saradnju sa ovakvom osobom.

Preuzeto iz "Vodič za učenje" LINKgroup

Podeli

Slični tekstovi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više