U pauzi od učenja 16.08.2017. 2 min

Razlozi za izradu seminarskih radova i studija slučaja

U okolnostima kada su seminarski radovi, ili studije slučaja, predložene aktivnosti, u smislu da nisu obavezujućeg karaktera, studenti često previde brojne i konkretne prednosti koje je moguće ostvariti pomenutim delovanjem.

 

Seminarski rad

Foto: Flickr

Vaše aktivno učešće u nekom od istaknutih radova iskazaće se i adekvatnim brojem bodova, čime ćete pretendovati na višu ocenu. Dakle, osim što ćete vrednovati svaki učinjen dodatni napor, istovremeno, bićete stimulisani da postižete više u odnosu na prosečno angažovanje.

 

Kako biste podrobno i precizno pripremili vaš rad, potrebno je da prezentujete sadržaj koji je ujedno sastavni deo kolokvijuma i ispita. Time ćete na vreme i bez okolišanja naučiti određeno gradivo.

 

Istovremeno, rad na datom poduhvatu delovaće inspirativno - zapamtićete sadržinu već tokom pripreme, ali pogotovo tokom prezentovanja i diskutovanja na datu temu. Sumirano, učićete na konkretnom slučaju i iskustvu.

 

Takođe, uvek je nužno za oblast koju obrađujete pripremiti zadovoljavajuće primere iz prakse. Upravo time ćete biti usmereni na analizu pojedinih realnih situacija, razmatranje prednosti i nedostataka utvrđenih pristupa, predlaganje odluka koje su podesne za problematiku sa kojom se bavite u okviru rada i sl.

Pored toga što će sve navedeno delovati podsticajno na vaše učenje, bitno je naglasiti i to što ćete razvijati sledeće veštine: osmišljavanje sadržaja, prikupljanje i obrada podataka, isticanje relevantnih informacija tokom prezentovanja, odnosno upućivanje ka usavršavanju javnog nastupa.

 

Izrada seminarskih radova pružiće vam dovoljno prostora da istražite specifičnosti i zanimljivosti pojedine teme, pa i da se kreativno izrazite, jer ćete time održati pažnju auditorijuma. Uz to, neophodno je unapred se pripremiti za segment postavljanja pitanja. Usled toga, veliku važnost za vas će imati izučavanje i posedovanje odgovarajućih informacija u vezi sa suštinom rada.

 

Ukoliko je reč o radu u grupi, sa ostalim studentima, stećićete priliku da u velikoj meri iskažete vaše spobnosti komunikacije i organizacije sa kolegama, ali i odgovornost za celokupan rad, odnosno za deo koji pripremate i izlažete.

 

Ukoliko se do sada niste opredeljivali za dopunske radove, pokušajte da sa narednom akademskom godinom ovom zadatku pristupite smisleno i uz efikasnu realizaciju.

 

Za studente I godine je naročito važno da na početku studija uvide značaj pomenutog angažovanja i razvijaju veštinu organizacije ličnog vremena (s obzirom na činjenicu uključivanja dodatnih aktivnosti pored ustanovljenih nastavnih obaveza).

 

Nastojte da sve pomenuto zaista i postane vaša odrednica u perspektivi. Naime, dugoročno posmatrano, time ćete biti pokrenuti ka smeru predanog studiranja uz orijentisanost ka realizaciji vlastitih kvaliteta, kako oni ne bi ostali neprimećeni.

Podeli

Slični tekstovi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više