Akademija umetnosti u Novom Sadu

Akademija umetnosti u Novom Sadu

Novi Sad

Akademija umetnosti UNS

Foto: Akademija umetnosti UNS

O fakultetu

Akademija umetnosti je počela sa radom 1974. godine kao jedan od fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Uspešnost ukupne delatnosti Akademije umetnosti potvrđena je, ne samo nagradama, koje su na domaćoj i međunarodnoj sceni dobili njeni studenti, nego i najvišim državnim priznanjima.

 

Koračajući kroz vreme Akademija umetnosti se vrlo brzo, uz uspešnu simbiozu obrazovnog, umetničkog i naučnog rada, razvila u jednu od najznačajnijih univerzitetskih umetničkih institucija u tadašnjoj, zajedničkoj državi Jugoslaviji, ali i kao jedan od najuspešnijih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i postala prostor otvoren za umetničke, pedagoške i naučne inovacije. Savremeno umetničko stvaralaštvo podrazumeva svestrano obrazovane umetnike koji sa svojim vremenom komuniciraju u koncertnim dvoranama i izložbenim galerijama, u pozorištu, na filmu, u elektronskim medijima, ali i kroz multimedijalne projekte.

 

Pored obaveznih, svi studijski programi uključuju i veliki broj izbornih nastavnih predmeta, koji studentima omogućuju da u širokom spektru ponuđenih disciplina iz ukupnog korpusa umetničkog iskazivanja odaberu one koji najpotpunije rezoniraju sa njihovim širim interesovanjima.

 

Studije

Master akademske studije

 

Specijalističke akademske studije

 

Doktorske akademske studije

 

Uslovi za upis

U prvu godinu master akademskih studija može se upisati lice koje položi prijemni ispit.  Prijemni ispit mogu polagati lica koja su završila odgovarajuće osnovne akademske studije utvrđene studijskim programom ostvarivši najmanje 240 ESP bodova, odnosno 180 ESPB samo za studijski program Konzervacija i restauracija dela likovnih i primenjenih umetnosti. Pored uslova navedenih u stavu 2. ovog člana, pravo da pristupe polaganju prijemnog ispita iz studijskog programa Muzička pedagogija imaju kandidati koji na osnovnim akademskim studijama imaju položene ispite iz nastavnih predmeta Metodika nastave solfeđa i Metodika nastave muzičke kulture. Kandidati koji konkurišu na studijski program Muzička pedagogija, a koji na osnovnim akademskim studijama nemaju položen jedan ili oba predmeta navedena iz prethodnog stava, polažu isti/e kao diferencijalni ispit. Kandidati iz stava 4. ovog člana mogu pristupiti prijemnom ispitu ukoliko na diferencijalnom ispitu ostvare više od 50% pozitivnih odgovora. Rezultati diferencijalnih ispita su važeći isključivo u jednom konkursnom roku. Pored uslova da prijemni ispit mogu polagati lica koja su završila osnovne akademske studije, ostvariviši najmanje 240 ESPB. Više informacija na ovom linku.

 

U prvu godinu specijalističkih akademskih studija može se upisati lice koje položi prijemni ispit. Prijemni ispit mogu polagati lica koja su završila odgovarajuće master akademske studije utvrđene studijskim programom, ostvarivši na osnovnim akademskim studijama i master
akademskim studijama ukupno, najmanje 300 ESPB bodova.

 

U prvu godinu doktorskih studija iz oblasti umetnosti može se upisati lice koje položi prijemni ispit. Prijemnom ispitu mogu pristupiti lica koja imaju:

  1. završene odgovarajuće master akademske studije sa ostvarenih najmanje 300 ESPB bodova i prosečnu ocenu najmanje 8,00 upisanu i u diplomi osnovnih akademskim studija i diplomi master akademskih studija ili
  2. završene odgovarajuće magistarske studije i stečen akademski naziv magistra umetnosti, odnosno magistra nauka i prosečnu ocenu najmanje 8,00 upisanu i u diplomi osnovnih studija i diplomi magistarskih studija.

Za pripremu i realizaciju ispita glavnog predmeta svakog modula iz oblasti muzičke umetnosti (izuzev modula Klavir) i realizaciju praktičnog dela doktorskog umetničkog projekta, studenti doktorskih studija su u obavezi da obezbede klavirskog saradnika, to jest da upotpune ansambl (u slučaju upisa pojedinca na modul Kamerna muzika u matičnom ansamblu). U prvu godinu doktorskih studija iz oblasti nauke o umetnostima može se upisati lice koje položi prijemni ispit. Prijemnom ispitu mogu pristupiti lica koja imaju:

  1. završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i prosečnu ocenu najmanje 8,00 upisanu i u diplomi osnovnih akademskih i diplomi master akademskih studija ili
  2. akademski naziv magistra nauka, odnosno magistra umetnosti, i prosečnu ocenu najmanje 8,00 upisanu i u diplomi osnovnih studija i diplomi magistarskih studija.

 

 

 

Podeli

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više