Ekonomski fakultet u Beogradu

Ekonomski fakultet u Beogradu

Beograd

O fakultetu

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dugom 80 godina. Osnovan je kao Ekonomsko-komercijalna visoka škola 1937. godine, a danas je najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u regionu u polju ekonomskih nauka, poslovnog upravljanja i statistike.

 

Broji preko 50000 diplomiranih studenata, više od 4000 je nastavilo školovanje kroz poslediplomske studije, dok je 800 steklo titulu doktora nauka. Sa brojnim smerovima, Ekonomski fakultet nudi veliki broj zanimanja posle završenih studija, a poslednje statistike pokazuju da čak 80% studenata koji fakultet završe u roku posao nađe u roku do 6 meseci.

 

Diploma našeg fakulteta je priznata kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Fakultet ima vrlo razvijenu saradnju sa većim brojem stranih univerziteta i instituta ukoliko student želi da nastavi svoje školovanje nakon osnovnih studija (SAD, Velika Britanija, Rusija, Francuska, Italija, Grčka itd.) Fakultet ima potpisane ugovore sa 300 domaćih kompanija što studentima obezbeđuje prakse i usavršavanje. 

 

Ekonomski fakultet Beograd

 

Master studije

Master studije se izvode na sprskom i na stranim jezicima.

 

Na srpskom jeziku dostupni su sledeći studijski programi:

Na stranim jezicima dostupni su sledeći studijski programi:

Doktorske studije

Ekonomski fakultet u Beogradu vrši upis na doktoske studije na sledeće studijske programe:

  1. Ekonomija
  2. Poslovno upravljanje
  3. Statistika.

Obim doktorskih studija iznosi 180 ESPB. Doktorske studije traju tri godine (šest semestara).

 

Doktorske studije može upisati lice koje je:

  1. završilo master akademske studije, odnosno integrisane studije, u obimu od najmanje 300 ESPB bodova i ima opštu prosečnu ocenu od najmanje 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama ili opštu prosečnu ocenu manju od 8 (osam) ukoliko ima objavljene naučne radove u obimu i na način uređen opštim aktom fakulteta, odnosno Univerziteta i koje poznaje najmanje jedan strani jezik relevantan za naučnu oblast u kojoj se prijavljuje doktorska disertacija;
  2. steklo akademski naziv: magistar ekonomskih nauka, magistar nauka poslovnog upravljanja, magistar statističkih nauka ili magistar demografskih nauka;
  3. završilo druge master akademske studije, odnosno steklo akademski naziv magistra nauka iz društveno-humanističkih i drugih nauka, ako ispunjava uslove u pogledu broja ostvarenih ESPB i prosečne ocene. U ovom slučaju od kandidata se, kao preduslov, može zahtevati da tokom prvog semestra studija položi određene ispite iz programa osnovnih ili master akademskih studija Fakulteta, koje odredi Nastavno-naučno veće.

 

 

 

 

Podeli

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više