Fakultet organizacionih nauka

Fakultet organizacionih nauka

Beograd

Fakultet organizacionih nauka

 

O fakultetu

Fakultet organizacionih nauka (FON) je osnovan 1969. godine, na zahtev velikog broja preduzeća, sa ciljem da se privreda ojača dragocenim savremenim saznanjima iz oblasti organizacije, menadžmenta i informacionih sistema. 

 

FON je danas vodeći fakultet u oblasti menadžmenta i informacionih sistema i tehnologija, i broji preko 12000 diplomiranih, 3000 sa master diplomom, preko 600 specijalizanata, 600 magistara i više od 300 doktoranata.

 

Fakultet organizacionih nauka je od svog osnivanja koncipiran kao škola koja se bavi inženjerskim pristupom menadžmentu, sledeći kao uzor Slounovu školu za menadžment (Sloan School of Management), koja pripada Masačusetskom institutu za tehnologiju (Massachusetts Institute of Technology, MIT). FON je danas vodeća i referentna nastavno-naučna institucija u oblasti informacionih sistema i tehnologija, kao i menadžmenta i organizacije. Svi studijski programi koji su se do sada realizovali na FON-u imaju jaku kvantitativnu i informatičku podlogu, na koju se nadovezuju znanja iz organizacije, ali i znanja usko vezana za dati studijski program. Pri tome, stručni naziv "diplomirani inženjer organizacionih nauka“ pripada polju tehničko-tehnoloških nauka.

 

Studije i uslovi za upis

Student koji završi osnovne akademske studije ostvaruje najmanje 240 ESP bodova, dok studijski programi master akademskih studija sadrže obavezne i izborne predmete u ukupnom obimu od najmanje 60 ESPB bodova. Na studijske programe master akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su prethodno završili studijski program osnovnih akademskih studija i ostvarili najmanje 240 ESPB bodova. U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB bodova.

 

Na Studijske programe specijalističkih akademskih studija mogu se upisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije i master akademske studije, ili integrisane akademske studije u obimu najmanje 300 ESPB bodova. Na studijske programe specijalističkih strukovnih studija mogu se upisati kandidati koji su prethodno ostvarili obim osnovnih akademskih ili strukovnih studija od 240 i više ESPB bodova, kao i kandidati koji su stekli visoko obrazovanje nakon završenih osnovnih studija u trajanju od najmanje osam semestara.

 

Studijski program doktorskih akademskih studija jeste celovit i sveobuhvatan i predstavlja najviši nivo akademskog obrazovanja. U prvu godinu doktorskih studija može se upisati lice koje ima:

  1. završene osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 –autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama, odnosno integrisanim studijama ili
  2. završene osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane studije, sa najmanje 300 ESPB bodova sa prosečnom ocenom manjom od 8 i ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije, u skladu sa opštim aktima fakulteta.

 

Master akademske studije:

 

Specijalističke akademske studije:

 

Doktorske akademske studije:

 

 

Podeli

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više