Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka

Beograd

FPN

 

O fakultetu

Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka (FPN) već više od 40 godina predstavlja vodeću instituciju u oblasti visokog obrazovanja koja je danas moderna i otvorena škola demokratije i demokratske političke kulture, sposobna da aktivno učestvuje i unapređuje politički diskurs i odgovori na osnovne imperative političke egzistencije našeg društva i njegovog međunarodnog okruženja. Osnovan je 1968. godine kao prva nastavno-naučna ustanova te vrste u tadašnjoj Jugoslaviji.

 

Fakultet se bavi obrazovanjem i istraživanjem u oblasti politikologije, međunarodnih studija, novinarstva i komunikologije, socijalne politike i socijalnog rada. Nastavno-naučni kadar čini više od 90 stalnih predavača uz redovna gostovanja istaknutih inostranih i domaćih stručnjaka.

 

Od osnivanja, na Fakultetu je diplomiralo 8100 studenata, magistriralo 975 i doktoriralo 464 studenata.

 

Fakultet je danas poznati i priznati svetski obrazovni, naučno-istraživački centar. Kroz realizaciju redovnih i periodičnih projekata, FPN ostvaruje saradnju sa najznačajnijim naučnim ustanovama iz zemlje i uglednim inostranim univerzitetskim centrima. U okviru Fakulteta je razvijena izdavačka delatnost iz matičnih naučnih oblasti.

 

Nastavu na FPN trenutno prati oko 3500 studenata. Neguje se interdisciplinarni i komparativni pristupu obrazovanju i to kroz predavanja, vežbe, seminare, radionice i praktičan rad u specijalizovanim oblastima.

 

Studije

Nastavno‑naučnu organizacionu jedinicu čine nastavnici i saradnici Fakulteta. Ona obavlja nastavnu i naučno‑istraživačku delatnost u ostvarivanju osnovnih akademskih, diplomskih akademskih (master), doktorskih akademskih, specijalističkih studija za inovaciju znanja, kao i ostvarivanju obrazovanja tokom čitavog života.

 

Master akademske studije:

 1. Politikologija (60 ESPB) - moduli:
 2. Međunarodne studije (60 ESPB) - moduli:
 3. Socijalni rad i socijalna politika (60 ESPB) - moduli:
 4. Master studije novinarstva
 5. Master stuidje komunikologije
 6. Master studije kulturologije
 7. Regionalni master program studija mira
 8. Interdisipliarne master studije Jugoistočne Evrope

Doktorske akademske studije

 1. Doktorske studije politikologije
 2. Doktorske međunarodne i Evropske studije
 3. Doktorske studije socijalne politike i socijalnog rada
 4. Doktorske studije kulture i medija

 

Uslovi za upis

U prvu godinu studijskih programa master akademskih studija mogu se upisati lica koja su završila osnovne akademske studije na Fakultetu političkih nauka ili drugom fakultetu iz grupacije društveno-humanističkih nauka, ostvarivši najmanje 240 ESPB, kao i lica koja su završila osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju na Fakultetu političkih nauka ili nekom drugom fakultetu iz grupacije društvenih nauka po propisima koja su važila do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

 

U prvu godinu doktorskih studija može se upisati lice koje ima:

 • završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
 • završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB, opštom prosečnom ocenom manjom od 8 na osnovnim akademsim i master akademskim studijam, ako je u časopisima sa liste resornog ministarstva  objavio naučne radove u poslednje dve godine pre upisa na doktorske studije, i to najmanje  2 (dva) rada M51. Ova dva rada mogu zameniti radovi više kategorije.
 • Lica sa zvanjem magistra nauka koja nisu u skladu sa Zakonom odbranila doktorsku disertaciju mogu se upisati na studijski program doktorskih studija u skladu sa opštim aktom Univerziteta.

 

Podeli

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više