Fakultet za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić

Fakultet za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić

Novi Sad

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je danas respektabilna i renomirana visokoškolska ustanova, koja je uspela da među prvim institucijama u zemlji dobije akreditaciju - kako za ustanovu, tako i za same studijske programe na osnovnim i diplomskim akademskim studijama. Naši student stiču diploma osnovnih i master akademskih studije iz oblasti: prava, bezbednosti i kriminalistike, engleskog jezika, poslovne psihologije i psihoterapije. U cilju daljeg unapređenja kvaliteta Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je u junu 2013-te godine pristupio Univerzitetu Union u Beogradu.

 

 

Diplomske akademske studije (Master)

Na konkurs se mogu prijaviti sva lica koja su stekla visokoškolsko obrazovanje na odgovarajućim trogodišnjim (tj. sa ostvarenih 180 i više ESPB bodova) i četvorogodišnjim osnovnim akademskim studijama (tj. sa ostvarenih 240 ESPB bodova), za sledeće studijske programe:

 • Pravo - 50 studenata (dvogodišnje 120 ESPB)
 • Poslovna psihologija - 50 studenata (dvogodišnje 120 ESPB)
 • Psihoterapija - 50 studenata (dvogodišnje 120 ESPB )
 • Engleski jezik - 50 studenata (jednogodišnje 60 ESPB)
 • Bezbednost i kriminalistika - 50 studenata (jednogodišnje 60 ESPB)

Prijave na konkurs se podnose u prostorijama Fakulteta u vremenu od 09:00 do 17:00 časova svakog radnog dana.

 

Redosled kandidata za upis na prvu godinu diplomskih akademskih studija, utvrđuje se na osnovu uspeha postignutog na osnovnim akademskim studijama.

 

Studije traju četiri, odnosno dva semestra u zavisnosti od toga da li je kandidat završio trogodišnje osnovne akademske studije iste ili srodne naučne oblasti sa ostvarenih 180 i više ESPB bodova ili četvorogodišnje osnovne akademske studije iste ili srodne naučne oblasti sa ostvarenih 240 ESPB bodova.

 

FLV studijski programi

 

Studijski programi

 

Diploma

Po završenim diplomskim akademskim studijama, odnosno osvojenih 300 ECTS bodova, stiče se:

 • Diploma Diplomskih akademskih studija (Master).

 

Dopuna diplome (Supplement)

Po završenim osnovnim i (ili) diplomskim akademskim studijama, student dobija dopunu diplome (Supplement).Dopuna diplome (Supplement) je javna isprava koja se prilaže uz određenu diplomu ustanove radi detaljnijeg uvida u nivo, prirodu, sadržaj, sistem i pravila studiranja i postignute rezultate tokom studija lica kome je diploma izdata. Dopuna diplome (Supplement) je zasnovana na osnovnom modelu utvrđenom za jedinstveni evropski prostor visokog obrazovanja.

 

Dokumentacija

Kandidati koji zadovoljavaju kriterijume podnose sledeću dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uverenje o položenim ispitima sa osnovnih akademskih studija,
 • overenu fotokopiju diplome fakulteta na kome su završili osnovne akademske studije,
 • 2 fotografije (kao za pasoš).

Sve informacije se mogu dobiti u prostorijama fakulteta, ul. Bul oslobođenja 76, kao i:

 • putem telefona na broju 021-472-7884 i to svakog radnog dana od 09:00 do 17:00 časova, kao i subotom od 09:00 do 12:00 časova,
 • putem e-maila: office@useens.net

 

Školarina za diplomske akademske studije (Master)

Školarina za školsku 2018/2019. godinu iznosi 1.550 € u dinarskoj protivvrednosti. Školarina se plaća u više rata ili odjednom uz popust od 5 %.

 

Savremeni koncept nastave

Savremene nastavne planove i programe, koje izvode eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva, karakteriše dosledna primena Bolonjske deklaracije.

 

Opterećenost studenata na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama (nastava, vežbe, predispitne provere znanja, seminarski radovi, vreme potrebno za usvajanje znanja i ostale studijske i vannastavne aktivnosti) ne prelazi 40 časova nedeljno, odnosno 900 časova po semestru.

 • Evropski kreditni sistem transfera bodova ESPB (ECTS)
 • Rad u malim grupama
 • Mentorski rad
 • Konsultacije
 • Analize slučaja (Case study)
 • Isticanje individualnog razvoja studenata
 • Timski rad kroz razvoj interpersonalnih veština
 • Sticanje praktičnih znanja i veština
 • Korišćenje savremene tehnologije...

U strukturu ocene, shodno zahtevima Bolonjske deklaracije, ulaze:

* Prisustvo:

 • predavanjima,
 • vežbama,
 • aktivnost na nastavi,
 • konsultacijama,
 • praksa...

* Predispitne provere znanja:

 • kolokvijumi,
 • testovi,
 • eseji,
 • seminarski radov...itd.

*Završni ispit

 

Reč dekana

Reč dekana

Poštovani i dragi članovi našeg kolektiva, uvaženi gosti, naši dragi studenti dobro nam došli.

 

Izuzetna mi je čast i veliko zadovoljstvo da vam se obratim. Čini me srećnom i ponosnom činjenica da je povod ovog obraćanja dvanaest punih godina rada na izgrađivanju nečega, što je na samom početku za nas ali i za mnoge druge bila svojevrsna fikcija, pomalo nemoguća i izazovna misija, iracionalna odluka i utopistička ideja. Pored tog opšteg utiska i doživljaja, u dubini duše smo verovali da je to moguće, verovali smo da je to vredno vlastitog ulaganja.

 

Nakon dvanaest godina posvećenosti svih nas zaposlenih i naših porodica koje su nas u tome svesrdno podržavale, osnivača, naših studenata i poslovnih prijatelja, ta virtuelna i pomalo utopistička ideja dobila je svoju konturu, sadržaj i formu. Mi smo danas Fakultet u kome zajedno gradimo kvalitet!

 

Nažalost, živimo u vremenu i okruženju u kome su kvalitet i uspeh potisnute i „nepoželjne“ vrednosti koje remete uobičajeni, ustaljeni i nadasve poznati put. Takva orijentacija ne može voditi ka razvoju i boljem životu. Budući da se bavimo mladima koji su nam ukazali poverenje i odlučili da odrastaju zajedno sa nama, kvalitet kao stremljenje ka boljem postaje naša osnovna vrednosna odrednica i merilo onoga što radimo i što želimo da radimo u budućnosti.

 

Da to nije fraza koja samo dobro zvuči, nego i naša osnovna vrednost, moramo i hoćemo da dokazujemo sebi i drugima gotovo svaki dan. Taj put i opredeljenje ka kvalitetu dosledno nas usmeravaju da:

 • biramo najbolje profesore, vrsne stručnjake spremne da i dalje uče i koji su nadasve korektni ljudi i kolege,
 • pružamo šansu nekima od naših najboljih studenata da nauče posao saradnika i asistenta; pred njih se postavljaju velika očekivanja i visoki standardi u daljem školovanju i radu sa studentima,
 • najbolje studente nagrađujemo stipendijama, lepom rečju i podrškom, pružanjem mogućnosti da učestvuju u istraživanjima i nastavi kroz ulogu demonstratora.
 • angažujemo neke od najboljih nastavnika sa drugih fakulteta u zemlji i inostranstvu; spremnost njihovih matičnih fakulteta na saradnju sa našom institucijom je vid priznanja koji veoma cenimo Zato smo odlučili da pristupimo Univerzitetu Union gde smo prepoznali slične vrednosti i koji, po mom dubokom ubeđenju, ima potencijale da razvije svojevrsni kvalitet.

Kvalitet za nas znači i:

 • izdavanje časopisa, udžbenika i monografija koje recenziraju neki od najboljih stručnjaka,
 • prilika za naše studente da ih obrazuju i vrsni stručnjaci iz prakse, prenoseći im znanja koja će sutra i sami primenjivati,
 • stavljanje u prvi plan reč struke i nauke i zbog toga organizujemo brojne tribine na kojima gostuju kompetentni tručnjaci analizirajući aktuelne društvene probleme,
 • organizovanje naučnih skupova na kojima učestvuje veliki broj eminentnih naučnih radnika iz zemlje i inostranstva,
 • apliciranje za naučne projekte koji na naučnoj osnovi proučavaju aktuelne i složene društvene probleme; izuzetno nam je drago da je interdisciplinarni pristup u naučnim istraživanjima prepoznat kao naš svojevrsni kvalitet i podržan od Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj,
 • saradnja sa brojnim institucijama, sudovima, klinikama, domovima zdravlja, zatvorskim jedinicama, gerontološkim ustanovama, centrima za socijalni rad, privatnim agencijama i uspešnim kompanijama u kojima naši studenti stiču praktična iskustva i vraćaju veru u to da uspešno poslovanje jeste moguće i u zemlji Srbiji; to je prilika da studenti iskažu motivaciju i znanje i time otvore vrata svom zaposlenju, a kompanije dobiju kvalitetan mladi kadar.

Ako lutamo u potrazi za odgovorom šta je to kvalitet, ovi primeri jesu odgovor na to pitanje. Posebna nam je čast da sarađujemo sa velikim brojem predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola koje su nam svojom otvorenošću i brigom za budućnost svojih đaka otvorile vrata za brojne aktivnosti. Na taj način smo zajedno započeli rad na izgradnji sistema obrazovanja. Nasuprot sporim, čestim i nedovršenim reformama, po mom dubokom ubeđenju, ovakav vid saradnje je preduslov preduslova za unapređenje obrazovanja u celini. U toku proteklih deset godina stekli smo brojne poslovne prijatelje koji su nam partneri od poverenja kada je reč o finansijkom poslovanju, advokaturi, štampanju, održavanju našeg prostora. Za to je najzaslužnije naše nenastavno osoblje koje svojom delatnošću prati u stopu naš nastavno-naučni rad.

 

Za nas je kvalitet i lepo se družiti, provesti se uz dobru muziku, dobrim povodom u dobrom društvu. I tako iz dana u dan, iz godine u godinu, iz decenije u deceniju...

 

Dugotrajni put na izgrađivanju novih, naših standarda kvaliteta rada i života.

 

Možda smo na tom putu još daleko od cilja, a možda i ne? Odgovor na to pitanje daćete svi vi, naši partneri, studenti, roditelji, kompanije koje zapošljavaju naše studente, zajedno sa nama nakon narednih mnogo godina.

 

Hvala vam.

 

Dekan fakulteta
prof. dr Mirjana Franceško

 

FLV zgrada

 

Naša vizija

Naša vizija je da formiramo visoke kriterijume stvaranja praktične primene znanja i na taj način postanemo jedna od najsavremenijih i najkvalitetnijih privatnih visokoškolskih ustanova u Srbiji i regionu.

 

Naša misija

Osnovna misija Visoke škole, "Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić" je obrazovanje kvalitetnih i kreativnih stručnjaka koji će biti osposobljeni za aktivno uključivanje u društvene i privredne tokove. Struktura, koncepcija i način realizacije studija prvog i drugog nivoa visokog obrazovanja su usmereni na usvajanje kako teorijskih, tako i praktičnih znanja i veština primenjljivih u praksi.

 

Kvalitet ove visokoškolske institucije se zasniva na kompetentnom nastavnom kadru i studentima. U fokusu naših aktivnosti su studenti kojima je neophodno preneti znanje, ali i razviti moralne i ljudske vrednosti. Pružamo im logističku podršku u daljoj profesionalnoj orijentaciji. Naša misija je da razvijamo naučnoistraživački rad kroz naučno istraživačke projekte i učešće nastavnika i studenata na naučno stručnim skupovima.

 

Posle sedam godina uspešnog rada rada, danas je ovo respektabilna i renomirana visokoškolska ustanova, koja je uspela da među prvim institucijama u zemlji dobije akreditaciju - kako za ustanovu, tako i za same studijske programe na osnovnim i diplomskim akademskim studijama.

 

Pored ovoga, je intenzivirana međunarodna saradnja, organizujući sada već tradicionalne međunarodne naučne skupove i povezujući se sa srodnim fakultetima u regionu (npr. Fakultet za poslovni menadžment – Bar, Crna Gora; Fakultet za bezbjednost i zaštitu – Banja Luka, Bosna i Hercegovina; Pravni i Ekonomski fakultet u Rijeci i Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji - Hrvatska) i izvan njega kao što su Univerziteti iz Peruđe i Trsta... itd. Sama ideja o intenzivnoj saradnji i povezivanju bila je generisana od strane osnivača, Prof. dr Lazara Vrkatića, koji je smatrao da se stereotipi konzervativizma prevazilaze intelektualnom komunikacijom i razmenom. Ta njegova ideja dobila je svoju formu u nazivu UNION OF SOUTH EASTERN EUROPE FACULTY i njenom akronimu USEE.

 

Kao sastavna delatnost visoko obrazovne institucije je i izdavačka delatnost (udžbenička literatura, zbornik radova). Njene funkcije su da omogući stručnu afirmaciju nastavnika i obezbedi osnovnu udžbeničku literaturu za studente.

 

Kako bismo realizovali našu viziju i misiju odredili smo sledeće ciljeve poslovanja:

 • Koncipiranje i organizovanje nastavnih planova i programa koji su u potpunosti prilagođeni evropskim standardima i usaglašeni sa zakonskim odrednicama.
 • Kontinuirani rad na usavršavanju i razvoju nivoa studija i nastavnih planova i programa.
 • Razvoj pozitivnog stava studenata prema učenju i praktičnoj primeni usvojenog znanja.
 • Uspostavljanje saradnje sa obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa.
 • Kontinuirano ulaganje u profesionalno usavršavanje zaposlenih.
 • Uspostavljanje dvosmerne saradnje sa pravnim i poslovnim institucijama u zemlji i inostranstvu.
 • Uključivanje u domaće i međunarodne istraživačke porojekte.
 • Pokretanje zbornika radova.

 

FLV

Podeli

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više