Mašinski fakultet u Beogradu

Mašinski fakultet u Beogradu

Beograd

 

Mašinski fakultet u Beogradu

 

O fakultetu

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu je institucija nacionalnog značaja i predstavlja osnov razvoja mašinske nauke i industrije u Srbiji. Najstarija je i najveća visokoškolska i naučna ustanova u našoj zemlji u oblasti mašinstva.


Na fakultetu trenutno studira ukupno oko 3850 studenata, a završi OAS oko 400, odnosno MAS oko 200 studenata godišnje. Fakultet ima blizu 400 zaposlenih, od toga 215 u nastavi.

 

Osobenosti

Prednosti Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ogledaju se u širini i kvalitetu obrazovanja u oblasti mašinstva:

  • Širok izbor usmerenja u uže specijalizacije (22 odseka!), sa visoko kvalifikovanim stručnjacima za oblasti usmerenja. Pojedini odseci su jedinstveni na prostoru Srbije i regiona, što privlači i značajan broj studenata iz inostranstva.
  • Postepeno usmeravanje u specijalizaciju, po želji studenta, može da započne i od druge godine osnovnih studija, dok su grupe usko specijalizovanih predmeta predviđene za diplomske akademske studije.
  • Diplomske i doktorske studije izvode se i na engleskom jeziku.
  • Studije su tesno povezane i sa naučno-istraživačkim radom, iz koga nastavnici stiču i stvaraju nova saznanja, a studenti aktivnim uključenjem prolaze kroz dragocena iskustva za budući rad u nauci ili industriji. U tom smislu Fakultet je među prvima u akciji otvaranja inovacionih centara i biznis-inkubatora, koji bi studente pripremali za buduće zaposlenje.

 

Master studije

 

U prvu godinu master akademskih studija može da se upiše lice u skladu sa Zakonom i Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta i Fakulteta. U prvu godinu master akademskih studija može da se upiše lice koje je završilo odgovarajuće Osnovne akademske studije ostvarivši:

  • najmanje 180 ESPB bodova – ako master akademske studije imaju 120 ESPB bodova;
  • najmanje 240 ESPB bodova – ako master akademske studije imaju 60 ESPB bodova.

 

Na Master akademskim studijama, student pri upisu studija obavezno bira izborni modul (odsek). Minimalni broj studenata za izborni modul iznosi 5 (pri upisu, dok u Z. semestru nema minimuma), a maksimalni 32.

 

Spisak modula možete pronaći ovde.

 

Doktorske studije

 

U prvu godinu Doktorskih studija može da se upiše lice u skladu sa Zakonom i Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta i Fakulteta. U prvu godinu doktorskih studija može da se upiše lice koje ima:

  1. završene odgovarajuće Master akademske studije, odnosno integrisane akademske osnovne i master studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na Osnovnim akademskim i Master akademskim studijama;
  2. završene Master akademske studije, odnosno integrisane akademske i master studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i ostvarene naučne radove, na način uređen opštim aktom Fakulteta;
  3. akademski stepen magistra nauka, ako ne prijavi doktorsku disertaciju u skladu s odredbom člana 128. Zakona.

 

 

Podeli

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više