Medicinski fakultet - Beograd

Medicinski fakultet - Beograd

Beograd

Medicinski fakultet Beograd

Foto: Univerzitet u Beogradu

O fakultetu

Medicinski fakultet pripada Univerzitetu u Beogradu i jedan je od najstarijih fakulteta u našoj zemlji. Nastava se izvodi i na srpskom i na engleskom jeziku.

 

Tokom proteklih devet decenija Medicinski fakultet postao je jedan od najvećih medicinskih fakulteta u Evropi, kako po broju studenata, tako i po broju nastavnika.

 

Studije medicine, koje se obavljaju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, čine obuka lekara – obuka srednjoškolaca da postanu lekari, obuka lekara da postanu lekari specijalisti, obuka specijalista da postanu supspecijalisti, kontinuirana obuka svih profila lekara radi upoznavanja sa poslednjim dostignućima medicinske nauke i struke, obuka istraživača u medicinskim naukama. Pomenuti posao se obavlja u skladu sa misijom Medicinskog fakulteta.

 

Studije

Master akademske studije:

 

Medicinski fakultet organizuje i Specijalističke akademske studije - medicinske nauke (60 ESPB).

 

Doktorske akademske studije:

Specijalističke akademske studije

 

Uslovi za upis

Uslovi za upis na master studije:

  • Završene akademske studije u obimu od 240 ESPB;         
  • poznavanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature;
  • osnovna znanja u korišćenju računara.

 

Specijalističke akademske studije može upisati lice koje je završilo integrisane akademske studije medicine ili lice koje je steklo visoko obrazovanje iz oblasti medicinskih nauka po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. Neophodno je znanje engleskog jezika i poznavanja rada na računarima.

 

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8. Takođe, mogu konkurisati i lica koja imaju opštu prosečnu ocenu manju od 8, ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva (jedan rad u časopisu citiranom u Medline bazi podataka u kome je kandidat autor) pre upisa na doktorske studije, u skladu sa opštim aktima fakulteta, odnosno Univerziteta.

 

U studijskom programu doktorskih studija propisuju se odgovarajuće završene master akademske studije, odnosno integrisane studije kao uslov za upis na doktorske studije. Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik i ima odgovarajuće kompjuterske veštine.

 

 

Podeli

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više