Medicinski fakultet u Nišu

Medicinski fakultet u Nišu

Niš

Medicinski fakultet Niš

O fakultetu

Medicinski fakultet svojim visokospecijalizovanim, multidisciplinarnim i koordinisanim radom doprinosi održavanju zdravlja stanovištva i društvenom blagostanju organizovanjem, sprovođenjem i permanentnim unapređivanjem svih vidova i nivoa visokoškolskog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada u oblasti medicinskih nauka i adekvatnim obavljanjem zdravstvene delatnosti u skladu sa visokim nacionalnim i međunarodnim standardima. Fakultet vidi kao svoju misiju služenje opštom dobru društva kroz svoje obrazovne, istraživačke i zdravstvene aktivnosti.

 

Studije 

Studijski program specijalističkih strukovnih studija:

 

Studijski program doktorskih studija:

 

Uslovi za upis

U prvu godinu specijalističkih strukovnih studija specijalista medicinska sestra/tehničar može se upisati lice koje je završilo osnovne strukovne studije, studijski program strukovna medicinska sestra/tehničar sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova. Redosled kandidata za upis u prvu godinu specijalističkih strukovnih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama.

 

Na doktorske akademske studije upisuju se najkvalitetniji kandidati, lica sa završenim akademskim studijama sa najmanje 300 ESP bodovai opštom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) na tim studijama, lica koja imaju završene integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESP bodova i objavljene naučne radove u skladu sa Pravilnikom Fakulteta, ili lica koja imaju završene studije po pravilima koje su važila pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS", broj 76/2005..).

 

 

Podeli

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više