Pravni fakultet u Kragujevcu

Pravni fakultet u Kragujevcu

Kragujevac

Pravni fakultet u Kragujevcu

Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, čiji je osnivač Vlada Republike Srbije, kao visokoškolska ustanova specijalizovana za proučavanje i unapređivanje pravne nauke i pravne prakse, obezbeđuje najviše standarde u visokom obrazovanju, podstiče intelektualni i lični razvoj, sprovodi relevantna istraživanja i pruža usluge za okruženje.

 

Osnovni zadaci i ciljevi

 

Visokoškolska ustanova ima utvrđene osnovne zadatke i ciljeve koji su u skladu sa ciljevima visokog obrazovanja u Srbiji i utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije.

 

Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, u okviru svoje osnovne delatnosti, razvija obrazovni, stručni i naučno–istraživački rad u oblasti pravnih nauka. Pored postojećih, Pravni fakultet sprovodi i nove obrazovne standarde u skladu sa Bolonjskom deklaracijom radi unapređivanja obrazovnog procesa i kvaliteta nastave.

 

Na ovaj način studentima se omogućava da steknu teorijska i stručna znanja i profesionalne veštine na savremenom obrazovnom nivou u cilju kreativnog rada i uspešnog zapošljavanja u Republici Srbiji i inostranstvu.

 

Takođe, u cilju sticanja praktičnih znanja i iskustava od strane studenata, Pravni fakultet sarađuje sa pravosudnim organima, privrednim subjektima, centrima za socijalni rad, kazneno-popravnim ustanovama, državnom upravom i lokalnom samoupravom i diplomatsko-konzularnim službama. Fakultet razvija saradnju i sa njemu srodnim ustanovama u zemlji i svetu, čime se omogućava razmena nastavnika, saradnika i studenata, ali i unapređuje obrazovna i naučna delatnost.

 

Studijski programi

Pravni fakultet u Kragujevcu upisuje kandidate na master akademske studije:

 

Pravni fakultet u Kragujevcu upisuje kandidate na doktorske akademske studije:

 

Uslovi za upis

Program master akademskih studija mogu upisati i studenti koji su završili osnovne akademske studije na drugom pravnom fakultetu i stekli 240 ESPB bodova, pod uslovima predviđenim Pravilnikom o osnovnim i master akademskim studijama. Pravo na upis, u skladu sa pomenutim Pravilnikom, imaju i studenti koji su završili osnovne akademske studije i stekli 240 ESPB bodova na srodnom fakultetu društveno humanističkih nauka, ako se nastavni planovi, programi i udžbenička literatura podudaraju sa studijskim programom Pravnog fakulteta u Kragujevcu.

 

 

 

 

 

Podeli

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više