Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu

Beograd

Univerzitet u Beogradu

O univerzitetu

Univerzitet u Beogradu je najviša, najstarija i najveća institucija visokog obrazovanja u Srbiji. Sastoji se od 31 fakulteta, 11 naučnih instituta, Univerzitetske biblioteke i 8 centara.

 

Univerzitet čine sledeći fakulteti, razvrstani prema naučnim poljima u grupacije fakulteta:

  1. Grupacija društveno-humanističkih nauka: Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Učiteljski fakultet, Fakultet bezbednosti, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakultet političkih nauka, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Filozofski fakultet i Filološki fakultet;
  2. Grupacija medicinskih nauka: Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet, Fakultet veterinarske medicine i Farmaceutski fakultet;
  3. Grupacija prirodno-matematičkih nauka: Biološki fakultet, Geografski fakultet, Matematički fakultet, Fakultet za fizičku hemiju, Fizički fakultet i Hemijski fakultet;
  4. Grupacija tehničko-tehnoloških nauka: Arhitektonski fakultet, Građevinski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Mašinski fakultet, Poljoprivredni fakultet, Rudarsko-geološki fakultet, Saobraćajni fakultet, Tehnički fakultet u Boru, Tehnološko-metalurški fakultet, Fakultet organizacionih nauka i Šumarski fakultet.

 

Na Beogradskom univerzitetu se danas školuje preko 85.000 studenata, na oko 150 programa osnovnih studija, kao i više od 1.700 poslediplomaca. Od njegovog osnivanja se obrazovalo oko 350.000 diplomiranih stručnjaka različitih profila, oko 23.000 magistara, oko 28.000 specijalista, kao i više od 13.200 doktora nauka. Nastavnici i saradnici Univerziteta u Beogradu predstavljaju najveći deo naučnog potencijala Srbije koji broji preko 7.000 članova.

 

Univerzitet u Beogradu među 400 najboljih svetskih univerziteta

Univerzitet u Beogradu se na prestižnoj Šangajskoj listi nalazi između 301. i 400. mesta od rangiranih 1000 univerziteta u svetu. Pozicija Univerziteta u Beogradu se u poslednje tri godine stabilizovala oko 300. mesta. Na ovoj listi Univerzitet u Beogradu se prvi put našao 2012. godine, među 500 rangiranih.

 

Iako je Šangajska lista neformalna, stvar je prestiža biti na njoj jer obuhvata samo dva odsto svetskih univerziteta, a kriterijumi su: alumni dobitnici Nobelove (i srodnih disciplinarnih) nagrada, nastavnici/istraživači dobitnici Nobelove (i srodnih disciplinarnih) nagrada, broj visoko citiranih nastavnika/istraživača u okviru određene naučne oblasti, broj naučnih radova objavljenih u časopisima Science i Nature, broj naučnih radova objavljenih u časopisima sa Science Citation Index i Social Science Citation Index, akademski doprinos prema navedenim indikatorima u odnosu na broj zaposlenih. Ovo rangiranje sprovodi šangajski Univerzitet Cao Tun još od 2003. godine.

 

Master studije pri Univerzitetu

Master akademske studije iz multidisciplinarnih i interdisciplinarnih naučnih oblasti organizuju se na Univerzitetu u Beogradu od 2001. godine.

 

Prvi master program iz ove oblasti koje je organizovan bio je program na engleskom jeziku pod nazivom: „State Managament and Humanitarian Affairs” (Upravljanje državom i humanitarne aktivnosti), organizovan u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu i Univerzitetom „La Sapienza“ u Rimu.

 

Danas se master studije organizuju u okviru više studijskih programa, njihova realizacija propraćena je velikim interesovanjem studenata. Na ovim programima do sada je master radove odbranilo 489. kandidata (školska 2016/17).

 

Doktorske studije pri Univerzitetu

Od osnivanja Centra za multidisciplinarne sudije 1970. godine Univerzitet u Beogradu organizovao je doktorske studije iz multidisciplinarnih i interdisciplinarnih naučnih oblasti.

 

Realizovani su sledeći studijski programi: Nauka o starenju stanovništva, Nauka o materijalima, Konverzija energije, Upravljanje životnom sredinom, Veštačka inteligencija, Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije, Biofizika, Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije, Neuronauke. Na ovim studijskim programima doktoriralo je 65 studenata.

 

Studijski programi koji se danas izvode usaglašeni su sa principima Bolonjske deklaracije.

 

Danas doktorske akademske studije iz multidisciplinarnih i interdisciplinarnih naučnih oblasti organizuje neposredno Univerzitet. U realizaciji studijskih programa učestvuju nastavnici i saradnici Fakulteta i Instituta u sastavu Univerziteta.

 

 

Podeli

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više