Univerzitet umetnosti u Beogradu

Univerzitet umetnosti u Beogradu

Beograd

O fakultetu

U toku više od šest decenija postojanja Univerzitet umetnosti u Beogradu je stekao status vrhunske institucije za visoko umetničko obrazovanje, koja pokriva najširi spektar umetničkih disciplina grupisanih na fakultetima Likovnih, Muzičke, Primenjenih i Dramskih umetnosti.

Univerzitet umetnosti je prepoznat kao jedan od temelja na kome je Beograd izgradio svoju reputaciju kreativnog centra i prestonice kulture. Istovremeno, on je kao uzor dao kreativni zamah za osnivanje umetničkih fakulteta i akademija u zemlji i okruženju, čime je zauzeo mesto vodeće ustanove za umetničko obrazovanje u Srbiji i u regionu.

Danas, Univerzitet umetnosti ima više od 2.800 studenata i oko 700 zaposlenih – nastavnog i nenastavnog osoblja. U okviru Univerziteta realizuje se 37 akreditovanih studijskih programa i preko 120 modula na nivou osnovnih, master i doktorskih studija, na četiri fakulteta i univerzitetskom Centru za interdisciplinarne studije.

Studentima i nastavnicima na raspolaganju su biblioteke, umetničke laboratorije, ateljei, galerije, tonska i filmska studija, pozorišna scena, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Centar za grafiku i vizuelna istraživanja…

Interdisciplinarne studije

Interdisciplinarne studije Univerziteta umetnosti u Beogradu osnovane su 2001. godine, kao savremeno koncipirane studije u okviru kojih se školuju studenti u domenu višemedijske umetnosti, digitalne umetnosti, teorije umetnosti i medija i menadžmenta u kulturi. Interdisciplinarne studije su nastale iz potrebe za izučavanjem savremenih umetničkih ili teorijskih oblasti koje izlaze iz okvira uobičajenih umetničkih i naučnih disciplina. Studije se bave izučavanjem novih umetničkih i teorijskih praksâ povezujući izučavanja na pojedinim fakultetima.

Interdisciplinarne studije predstavljaju značajnu razvojnu aktivnost Univerziteta umetnosti kojom se učvršćuje povezanost univerziteta i njegovih fakulteta, pospešuje saradnja profesora fakulteta umetnosti, kao i stručnjaka iz raznih oblasti.

Master studije:

 • Kulturna politika i menadžment – do 28 studenata - UNESKO katedra i Univerzitet Lion 2 (minimum 17 upisanih od toga 2 budžetska, program na engleskom jeziku)
 • Teorija umetnosti i medija – do 10 studenata (minimum 5 upisanih od toga 1 budžetski)
 • Umetnost i dizajn video-igara – do 30 studenata (do 15 budžetskih mesta)

Doktorske umetničke studije:

 • Višemedijska umetnost – do 10 studenata (minimum 4 upisanih)
 • Digitalna umetnost – do 10 studenata (minimum 4 upisanih)

Doktorske naučne studije:

 • Teorija umetnosti i medija – do 10 studenata (minimum 4 upisanih)

Uslovi za upis 

Master akademske studije mogu upisati kandidati koji su završili:

 1. četvorogodišnje akademske osnovne studije, odnosno koji su stekli 240 ESPB;
 2. osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (2005)
 3. dokaz o znanju engleskog jezika samo za upis na master program Kulturna politika i menadžment

Doktorske umetničke studije mogu upisati kandidati koji su završili:

 1. master umetničke akademske studije ili master akademske studije u oblasti arhitekture, odnosno stekli 300 ESPB, sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i najmanje ocenom 9 iz diplomskog rada
 2. osnovne umetničke studije ili osnovne studije arhitekture po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i najmanje ocenom 9 iz diplomskog rada
 3. magistarske umetničke studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Izuzetno, lica koja ne ispunjavaju uslove predviđene pravilima za upis na doktorske akademske umetničke studije, a koja se odnose na prosečnu ocenu najmanje 8,5 i ocenu najmanje 9 iz diplomskog/završnog ispita, a imaju ostvarenu najmanje petogodišnju uspešnu umetničku praksu potvrđenu u javnosti, omogućiće se polaganje prijemnog ispita.

Doktorske naučne studije mogu upisati kandidati koji su završili:

 1. master akademske studije, odnosno stekli 300 ESPB, sa prosečnom ocenom najmanje 8.5 i najmanje ocenom 9 iz diplomskog rada
 2. osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i ocenom najmanje 9 iz diplomskog rada.

Izuzetno, kandidatima koji ne ispunjavaju uslove u pogledu prosečne ocene za upis na doktorske naučne studije omogućiće se polaganje prijemnog ispita, ako su u periodu od pet godina neposredno pre prijavljivanja na konkurs za studije, objavili:

 • naučnu ili teorijsku monografsku knjigu ili
 • monografski katalog ili
 • najmanje pet naučnih studija i rasprava ili
 • najmanje pet studija, uvodnih tekstova ili opsežnih kritika koje se odnose na izložbe, festivale, koncerte, teatarske predstave, performanse, projekcije, višemedijske prezentacije, kulturnu politiku, organizaciju umetničkih manifestacija i slično;

Podeli

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više