Visoka škola modernog biznisa - MBS

Visoka škola modernog biznisa - MBS

Beograd

Postavite sebi visoke ciljeve

 

Upis je u toku! Prijavite se odmah, broj kandidata je ograničen! 

 

MBS

Zašto da studiram MBS?

MBS vam nudi:

 • Kvalitetne studijske programe
 • Novu akreditaciju sa novim modulima u okviru studijskog programa
 • Akreditovane programe na srpskom i engleskom jeziku
 • Stručan i pristupačan nastavni kadar
 • Savremene nastavne procese i opremljenost
 • Bogat izbor domaće i strane literature
 • Praksu u prestižnim domaćim i stranim organizacijama
 • 10% popusta za upis na osnovne i master akademske studije stiču kanditati koji se prijave pre upisnog roka
 • Mogućnost stalnog usavršavanja kroz posebne obrazovne programe
 • Motivacione sudentske aktivnosti i izlete
 • Inovativne i kreativne metode učenja
 • Atraktivnu lokaciju

 

A šta posle MBS?

Posle MBS možete da se zaposlite u:

 • međunarodnim organizacijama različitog tipa kao što su UN, UNDP, Svetska banka itd.,
 • kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj,
 • brzorastućim kompanijama u IT sektoru,
 • marketinškim agencijama,
 • raznim državnim organima – Ministarstvima, skupštinama opštine, državnim agencijama itd.,
 • bankama i osiguravajućim društvima, 
 • kreativnim industrijama, 
 • sektorima za ljudske resurse, 
 • kancelarijama za evropske integracije,
 • multinacionalnim kompanijama u uslužnom sektoru.

 

Master akademske studije - Menadžment u uslužnom biznisu

Master studije traju dve godine i po završetku se stiče zvanje Master menadžer (120 ESPB, odnosno 300 ESPB).

Master studije Menadžmenta u uslužnom biznisu omogućiće vam da postanete svesni globalne prirode poslovanja, dominacije znanja i čnjenice da su promene tradicionalnog načina poslovanja u elektronskoj eri neminovnost. Ovaj studijski program poćiće vam da razumete strategije i načine kojima se manadžeri prilagođavaju izmenjenom okruženju, pružajući im odgovarajuće generičke i predmetno-specifične kompetencije koje će ih osposobiti da nakon završetka studija budete uspešan menadžer. 

 

Konkurs za upis na studije

U prvu godinu master akademskih studija mogu se upisati:

 • kandidati koji su završili osnovne akademske studije u trogodišnjem trajanju, odnosno stekli 180 ESPB iz oblasti ekonomije, biznisa i menadžmenta.

U drugu godinu master akademskih studija mogu se upisati:

 • kandidati koji su završili iste ili srodne osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju, odnosno stekli 240 ESPB .

Ostali kandidati, koji ne ispunjavaju gore navedene uslove, mogu upisati prvu, odnosno drugu godinu master studija, ukoliko prethodno polože diferencijalne ispite iz predmeta predviđenih Statutom Škole.

 

Dokumenta koja se podnose na konkurs:

 1. prijavni list;
 2. izvod iz matične knjige rođenih;
 3. diploma (uverenje ) o završenim osnovnim akademskim studijama;
 4. fotokopija lične karte.

Dokumenta koja se podnose za upis:

 1. original ili overena kopija diplome (uverenja) o završenim osnovnim akakdemskim studijama;
 2. original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
 3. 2 popunjena obrasca ŠV-20;
 4. 2 fotografije 3,5 – 4.5;
 5. Indeks;
 6. Dokaz o uplati prve rate školarine.

 

Prepoznatljivost studijskih programa

Studijski prоgrаmi i osnovnih akademskih i master akademskih studija kоncipirаni su prema aktuelnim evrоpskim stаndаrdima u visokoškolskom obrazovanju. MBS se obraća svim ljudima koji ne žele da prestanu da uče i da napreduju na poslovnom planu, gradeći i negujući karijeru iz oblasti poslovne ekonomije, menadžmenta i marketinga. Visoka škola modernog biznisa ruši stereotipe o obrazovanju menadžera kao  rukovodećih kadrova, koji su orijentisani isključivo ka profitu. Visoka škola obrazuje menadžere koji su relevantni akteri boljeg i odgovornijeg društva.

 

Visoka škola modernog biznisa - MBS

 

Važne činjenice o nama

Ono što je stvarano sa dobrom idejom, napornim radom i sa ljubavlju ima perspektivu da traje. 

Tako je nastala i Visoka škola modernog biznisa (MBS), akademska ustanova koja je stvorila ambijent za sticanje ključnog znanja i kompetencija neophodnih za vođenje biznisa u promenljivom okruženju. Menadžeri, obrazovani u akademskom duhu naše ustanove, spremni su da donesu kvalitetne i pravovremene odluke, i tako doprinesu konkurentskoj prednosti organizacije u kojoj su zaposleni, uz najviše standarde i visok stepen društvene odgovornosti. 

Osnivač MBS-a je ASB Akademie iz Beča, glavnog grada Austrije, članice Evropske unije sa stabilnom privredom. Tako je omogućena bolja komunikacija naše ustanove i njenih profesora sa kompanijama i institucijama iz EU, kao i bolja praksa studenata. 

Naše tri osnovne vrednosti - mogućnost zapošljavanja, izvrsnost i pristupačnost, omogućuju da napravite pravi izbor za visoko obrazovanje. 

Vi sami birate, kroz izborne predmete, koju oblast menadžmenta želite da izučavate. Predavanja i vežbe su interaktivni, organizovani u malim grupama, a nastava se realizuje pomoću najsavremenije tehnologije. Uz tako stečene kompetencije moći ćete brže da se zaposlite, odnosno da uspešno upravljate sopstvenim biznisom.

Pored studijskih programa Visoka škola modernog biznisa pruža konsultantske usluge organizacijama iz privatnog i javnog sektora, bavi se izradom projekata, izdavaštvom i organizacijom međunarodnih konferencija.

 

Akreditacija škole

Rešenja o akreditaciji pogledajte na sajtu Ministarstva prosvete i nauke na sajtu Škole.

 

Studentska praksa i snažne veze sa poslodavcima

MBS je sklopila ugovor sa nekoliko renomiranih organizacija u kojima studenti mogu na praktičan način da primene ono što su naučili. To je izuzetna prilika da se idealno spreme, spoje teorijsko i praktično znanje, budu potpuno spremni za buduće izazove i da lakše dođu do željenog radnog mesta. I sam čin prakse je lepa prilika da se studenti nametnu svojim radom i znanjem, te najbolji, po završeku studija, mogu da budu angažovani od strane organizacije u kojoj su obavljali praksu. Na taj način MBS indirektno pomaže u zapošljavanju svih svojih studenata. 

MBS neće povećavati broj upisanih studenata na štetu kvaliteta. Ona je izabrala teži ali društveno korisniji put, kome nije jedini cilj profit. Najveće zadovoljstvo za jednu obrazovnu ustanovu je kada su poslodavci prezadovoljni njenim diplomcima. Informacije i ankete koje popunjavaju poslodavci naših diplomiranih studenata to potvrđuju. Putem Alumni kluba u stalnom smo kontaktu sa našim bivšim studentima, razmenjujemo informacije i iskustva. Relacija: MBS – student – privredni subjekt, čini idealan trougao, čiji je centar – zajednička, dugoročna korist. 

MBS se strpljivo razvija u pravcu prestižne škole biznisa i menadžmenta nudeći, pored akademskog, oficijelnog obrazovanja i dodatno obrazovanje i veštine, koje neminovno vode stvaranju odličnih lidera u biznisu. Zato je osnovan i Centar za razvoj projekata, sa ciljem da doprinese unapređenju inovativne klime, da afirmiše projektni način rada, podstakne istraživanja, obogati delatnost. 

Centar za razvoj projekata nudi studentima besplatne kurseve koji su savremeni, relevantni i fokusirani na veštine i znanja koje poslodavci zaista žele. Veze sa poslodavcima obezbeđuju i mogućnosti za zaposlenje i projektni rad na nekim kursevima.Takođe, Centar organizuje veliki broj seminara za privrednike i zaposlene u javnim institucijama.

 

Međunarodna saradnja

U cilju razvoja kvaliteta usluga u oblasti obrazovanja, koje su pokretač razvoja društva i nacionalnih privreda, Visoka škola modernog biznisa teži da uspostavi veze sa prestižnim visokoškolskim institucijama i privrednim subjektima u okruženju, kako bi bilo omogućeno razmenjivanje znanja, iskustva nastavnika i studenta. Međunarodna saradnja MBS-a usmerena je ka postizanju veže integracije u globalnom obrazovnom i istraživačkom društvu.

 

Profesionalni i pristupačni mentori

Naše nastavno osoblje čine profesionalci sa velikim ne samo teorijskim znanjem već i praktičnim iskustvom. MBS konstatno ulaže u znanja svojih zaposlenih kroz različite edukativne programe i usavršavanja.

Profesori Visoke škole modernog biznisa pristupačni su, posvećeni i privrženi radu sa studentima. Svaki student, tokom celog školovanja, ima svog mentora. Provedeno vreme sa mentorima obogaćuje učenje, pa u tu svrhu maksimiziramo obim vremena koji student provodi u ustanovi. 

 

Visoka škola modernog biznisa - MBS

 

Za detaljnije informacije o konceptu nastave, nastavnom planu i upisu u Visoku školu modernog biznisa posetite sajt www.mbs.edu.rs.

 

Kontakt

Adresa: Terazije 27, IV sprat, 11000 Beograd 

Telefon:+381 11 4120-700 

Fax:+381 11 4120-701 

veb sajt: www.mbs.edu.rs

e-mail: office@mbs.edu.rs

FB: link

Podeli

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više