Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

Zrenjanin

VTŠ ZrenjaninFoto: List Zrenjanin

O fakultetu

Naši zadaci su razvoj novih studijskih programa – osnovnih i master studija, opremanje laboratorija najsavremenijim nastavnim sredstvima, unapređenje metodike nastavnog rada, zauzimanje dobre pozicije u sistemu visokih strukovnih škola, unapređenje stvaralaštva i osiguranje kvaliteta i standarda obrazovnog rada, intenzivnije povezivanje sa privredom radi međusobnog transfera znanja i uključivanja studenata u proizvodnu praksu tokom studija.

 

Zadatak nam je i stvaranje uslova za zapošljavanje studenata odmah po diplomiranju. Diploma VTŠSS u Zrenjaninu će biti garant budućeg lakšeg zapošljavanja u okviru stečenih kompetencija. Omogućavamo najviše standarde obrazovanja, sticanje znanja i zvanja koja su u skladu sa potrebama savremene proizvodnje i tržišta rada. Koliko smo bili uspešni u svom radu najbolje govore studenti koji su stekli diplomu u ovoj školi i uključili se u proces rada. Inženjeri sa diplomom Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu su naši najbolji promoteri.

 

Studije 

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu organizuje sledeće programe na specijalističkim studijama:

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu organizuje sledeće programe na master studijama:

 

Uslovi za upis

Pravo prijave na konkurs za upis na master strukovne studije imaju kandidati:

  1. Koji su prethodno stekli visoko obrazovanje prvog stepena i najmanje 180 ESPB zabršavanjem studija na akreditovanim studijskim programima osnovnih strukovnih studija iz oblasti mašinskog inženjerstva ili tehnološkog inženjerstva, koji se realizuje u Školi
  2. Koji su prethodno stekli visoko obrazovanje prvog stepena i najmanje 180 ESPB završetkom studija na akreditovanim studijskim programima osnovnih strukovnih studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbi pod uslovom da je studijski program na kome je kandidat završio studije prvog stepena iz oblasti mašinskog inženjerstva ili tehnološkog inženjerstva
  3. Koji su započeli master strukovne studije na drugoj visokoškolskoj ustanovi strukovnih studija, lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje drugog stepena specijalističkih strukovnih studija i lica kojima je prestao status studenta drugog stepena strukovnih studija prema Zakonu o visokom obrazovanju, u istoj naučnoj ili stručnoj oblasti mogu se upisati na programe master strukovnih studija koje realizuje Škola.

 

 

 

Podeli

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više