Fondacija Konrad Adenauer - konkurs za dodelu stipendija 2023-24

Srbija

Rok za prijavu: 25.04.2023.
Postavljeno: 01.03.2023.
Osnovne studije, Master studije, Doktorske studije

Nemačka Fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodeljuje stipendije za studijsku 2023/2024. godinu društveno ili politički angažovanim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorantima, državljanima Republike Srbije koji studiraju u Republici Srbiji. 

Uslovi:

 • Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija kao i postdiplomci i doktoranti;
 • Donja granica proseka na studijama je 8.5;
 • Dobro znanje engleskog ili nemačkog jezika; 
 • Starosna granica kandidata je do 30 godina starosti u trenutku kandidovanja;
 • Kandidat ne sme biti u stalnom radnom odnosu;
 • Rok za podnošenje prijave je 25. april 2023. godine;
 • Studenti koji budu izabrani u uži krug, biće pozvani na razgovor (na srpskom i engleskom jeziku) sa članovima komisije za dodelu stipendije;
 • Stipendija iznosi 150 eura mesečno, isplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti u trajanju od 12 meseci;
 • Pored finansijske podrške stipendistima je omogućena dodatna edukacija kroz različite aktivnosti u organizaciji fondacije.

Potrebna dokumentacija za konkurs:

Dokumentacija se dostavlja na srpskom jeziku.

 1. Popunjen prijavni formular (klik na dugme Konkuriši
 2. CV;
 3. Motivaciono pismo (maksimalno na 1 strani)
 4. Potvrda o položenim ispitima * za postdiplomske / doktorske studije (dostavlja se fotokopija diplome sa osnovnih/postdiplomskih studija i uverenje o upisu postdiplomskih / doktorskih studija;
 5. Dve akademske potvrde profesora;
 6. Jedna društvena ili politička preporuka (preporuka iz stranke, NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja) 
 7. Fotografija novijeg datuma (format za ličnu kartu ili pasoš) 
 8. Ostale diplome / sertifikati – fotokopija.

Zainteresovani kandidati svoju dokumentaciju mogu dostaviti do 25. aprila 2023. godine lično ili poštom na adresu: Makedonska 2, VI sprat, 11 000 Beograd.

Za sve dodatne informacije obratite se putem e-maila na adresu: katarina.pesic@kas.de ili na telefone: 011/40241 -63, -64, -65; 062/260 638.

Dodatne informacije:

 1. Program stipendiranja je namenjen studentima koji studiraju u Republici Srbiji i koji sve vreme trajanja programa stipendiranja moraju biti u Republici Srbiji. 
 2. Nepotpuna dokumentacija kandidata se neće razmatrati.
 3. Preporuke moraju biti na memorandumu fakulteta ili u word dokumentu sa kontakt podacima i potpisom profesora.
 4. Ukoliko kandidat ne poseduje zvaničan sertifikat o nivou znanja stranog jezika, prihvatiće se ocena sa kojom je kandidat položio strani jezik – engleski ili nemački na fakultetu.
 5. Fondacija minimalno može dodeliti 10, a maksimalno 15 stipendija godišnje.
 6. Kandidati koji dokumentaciju dostavljaju poštom – trebaju se informisati /proveriti da li je dokumentacija primljena / dostavljena fondaciji.
 7. Svi kandidati koji su aplicirali za stipendiju dobiće putem e-maila obaveštenje maksimalno 30 dana od izbora novih stipendista.
 8. Ne dostavljaju se pojedinačna obrazloženja zbog kojih kandidat nije primljen u program.
 9. Kandidati koji su odbijeni nakon razgovora sa članovima komisije, nemaju mogućnost ponovne prijave za stipendiju.
 10. Po završetku izbora novih stipendista, dokumentacija kandidata se čuva u fondaciji najduže 3 meseca od izbora, kandidat je može preuzeti lično ili mu na zahtev ista može biti vraćena poštom.

Podeli

Slične stipendije

Loading...

Konkuriši na praksu

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više