Konkurs za dodelu materijalne pomoći Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića 2022

Beograd, Srbija

Rok za prijavu: 30.11.2022.
Postavljeno: 09.11.2022.
Osnovne studije, Master studije, Doktorske studije

Raspisuje se Konkurs za dodelu 46 (slovima: četrdesetšest) jednokratnih materijalnih pomoći u iznosu od po 50.000,00 (slovima: pedesethiljada) dinara, studentima Univerziteta u Beogradu na akreditovanim studijskim programima iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka, a koje pripadaju polju društvenohumanističkih nauka.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti svih nivoa akademskih studija, počev od druge godine osnovnih i integrisanih akademskih studija, koji su se u školskoj 2021/2022. godini finansirali iz budžeta Republike Srbije.

Kriterijum za dobijanje materijalne pomoći je slabije materijalno stanje. Ukoliko dva ili više studenata imaju istu visinu prosečnog mesečnog prihoda po članu porodice, prednost će imati student sa višom prosečnom ocenom svih položenih ispita iz prethodnih godina studija.

Studenti koji su u školskoj 2021/2022. godini bili korisnici drugih stipendija i materijalne pomoći iz budžeta Republike Srbije ili iz sredstava univerzitetskih zadužbina i fondacija, nemaju pravo na materijalnu pomoć Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava (Obrazac preuzeti u PDF formatu sa internet stranice Univerziteta u Beogradu u delu „Stipendije i konkursi“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  • Uverenje fakulteta o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija u školskoj 2021/2022. godini i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (Obrazac preuzeti u PDF formatu sa internet stranice Univerziteta u Beogradu u delu „Stipendije i konkursi“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  • Uverenje nadležnog opštinskog organa o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar-jun 2022. godine i
  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte (bez čipa).

Prijava

Rok za podnošenje prijava je od 1. do 30. novembra 2022. godine.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom „Za Konkurs Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 ili na adresu popovm1@rect.bg.ac.rs.

Podeli

Slične stipendije

Loading...

Konkuriši na praksu

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više