Konkurs za dodelu stipendija izuzetno nadarenim učenicima i studentima za školsku 2022/2023

Srbija

Rok za prijavu: 31.10.2022.
Postavljeno: 30.08.2022.
Osnovne studije, Master studije, Doktorske studije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je konkurs za dodelu učeničkih i studentskih stipendija izuzetno nadarenim učenicima i studentima u Republici Srbiji za školsku 2022/2023. godinu.

Uslovi za prijavu na konkurs za dodelu stipendija izuzetno nadarenim učenicima

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu stipendija izuzetno nadarenim učenicima, u skladu sa zakonom, imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, počev od drugog razreda srednje škole, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljaistvo Republike Srbije, koji stalno postižu odličan opšti uspeh i koji osvoje jedno od prva tri mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima koja se nalaze u Kalendaru takmičenja učenika.

Za ostvarivanje prava na stipeidiju za izuzetno nadarene učenike, učenici koji ispunjavaju propisane uslove polažu standardizovane testove, osim učenika umetničkih škola koji nisu na teoretskom odseku.

Pod odličnim opštim uspehom smatra se odličan opšti uspehu svim prethodno završenim razredima srednje škole (od 4,50 do 5).

Pod međunarodnim i republičkim takmičenjima smatraju se međunarodia i republička takmičenja koja se nalaze u Kalendaru takmičenja učenika srednjih škola.

Kriterijumi za utvrđivanje redosleda (učenici)

Redosled prijavljenih učenika za dodelu stipendije za izuzetno nadarene učenike utvrđuje se na osnovu:

 1. opšteg uspeha iz prethodno završenih razreda srednje škole,
 2. osvojenog mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima koja se nalaze u Kalendaru takmičenja učenika srednjih škola,
 3. rezultata na standardizovanom testu.

Pravo na rangiranje radi dobijanja stipendije stiče učenik koji na standardizovanim testovima ostvari najmanje 140 bodova.

Opšti uspeh iz prethodno završenih razreda srednje škole iskazuje se brojem bodova u visini prosečnog opšteg uspeha iz prethodno završenih razreda srednje škole (od 4,50 do 5,00 bodova).

Osvojena mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima koja se nalaze u Kalendaru takmičenja učenika sredaih škola iskazuju se brojem bodova, i to:

 1. međunarodno takmičenje:
  1. prvo mesto – 6 bodova,
  2. drugo mesto – 5 bodova,
  3. treće mesto – 4 boda;
 2. republičko takmičenje koje organizuje ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) i stručno društvo ili drugi organizator:
  1. prvo mesto – 3 boda,
  2. drugo mesto – 2 boda,
  3. treće mesto – 1 bod.

Kada je učenik iz jednog predmeta osvojio više pojedinačnih mesta na takmičenjima uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova.

Kada je učenik iz dva ili više predmeta osvojio po jedno ili više pojedinačnih mesta, bodovi iz svih predmeta sabiraju se, pri čemu se uzimaju u obzir najbolji ostvareni rezultati iz svakog predmeta.

Rezultati takmičenja utvrđuju se na osnovu diplome, odnosno potvrde stručnog društva ili drugog organizatora.

Na standardizovanim testovima učenik može da ostvari najviše 200 bodova.

Učenici se rangiraju prema ukupnom broju bodova koje ostvare po osnovu opšteg uspeha, osvojenog mesta na odgovarajućim takmičenjima i prema broju bodova koje ostvare polaganjem standardizovanog testa.

Kada veći broj učenika ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju učenici koji imaju veći broj bodova na standardizovanom testu.

Učenici iz umetničkih škola koji nisu na teoretskom odseku rangiraju se prema ukupnom broju bodova koje ostvare po osnovu opšteg uspeha i osvojenog mesta na odgovarajućim takmičenjima iz oblasti umetnosti.

Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene kompletne dokumentacije.

Uslovi za prijavu na konkurs za dodelu stipendija izuzetno nadarenim studentima

Pravo da se prijave na Konkurs za dodelu stipendija izuzetno nadarenim studentima, u skladu sa Zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, počev od treće godine studija, odnosno sa ostvarenih 120 ESP bodova, položeni svi ispiti iz prethodnih godina studija (osnovne akademske studije, master akademske studije i doktorske akademske studije), koji su upisani prvi put na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji su odmah nakon srednje srednje škole upisali visokoškolsku ustanovu, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji tokom studiranja ostvare prosečnu ocenu najmanje 9,00, koji su u kontinuitetu upisivali godine studiranja na teret budžeta Republike Srbije i koji su položili sve ispite iz prethodnih godina studija.

Za ostvarivanje prava na stipendiju za izuzetno nadarene studente, studenti koji ispunjavaju propisane uslove polažu standardizovane testove, osim studenata umetničkih akademija koji nisu na teoretskom odseku.

Kriterijumi za utvrđivanje redosleda (studenti)

Redosled prijavljenih studenata za dodelu stipendije za izuzetno nadarene studente utvrđuje se na osnovu:

 1. uspeha ostvarenog tokom prethodnih studija,
 2. rezultata na standardizovanom testu.

Pravo na rangiranje radi dobijanja stipendije stiče student koji na standardizovanim testovima ostvari najmanje 140 bodova.

Uspeh ostvaren u toku prethodnih studija iskazuje se brojem bodova u visini prosečne ocene svih položenih ispita tokom studiranja (od 9,00 do 10 bodova).

Na standardizovanim testovima student može da ostvari najviše 200 bodova.

Studenti se rangiraju prema broju bodova ostvarenim po osnovu uspeha ostvarenog tokom prethodnih studija i prema broju bodova koji ostvare polaganjem standardizovanog testa.

Kada veći broj studenata ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju studenti koji imaju veći broj bodova na standardizovanom testu.

Studenti iz umetničkih akademija koji nisu na teoretskom odseku rangiraju se prema broju bodova ostvarenim po osnovu uspeha u toku prethodnih studija, a prednost u rangiranju imaju studenti koji su ostvarili izuzetne rezultate na takmičenjima, smotrama, izložbama i dr. u toku studija iz odgovarajuće oblasti umetnosti.

Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene kompletne dokumentacije.

Način i postupak ostvarivanja prava na stipendiju za izuzetno nadarene učenike i studente

Pravo na stipendiju za izuzetno nadarene učenike i studente ostvaruje učenik, odnosno student na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo.

Učenici i studenti koji konkurišu za stipendije za izuzetno nadarene prijavljuju se onlajn, preko linka koji je postavljen na internet stranici Ministarstva. Kada se pregledaju prijave i provere svi uieti podaci o ispunjenosti uslova konkursa, učeniku, odnosno studentu se na imejl adresu šalje poruka o statusu njegove prijave (prihvaćena ili odbijena prijava).

Onlajn prijave za stipendiju sa potrebnom dokumentacijom podnose se od 3. do 31. oktobra 2022. godine.

Polaganje standardizovanih testova organizuje se u roku od 30 dana od dana završene verifikacije prijavljenih učenika, odnosno studenata. Rezultate testiranja Institut dostavlja Ministarstvu.

Predlog rang-liste o dodeli stipendija za izuzetno nadarene učenike utvrđuje Komisija, na osnovu uspeha ostvarenog u toku prethodnog školovanja, osvojenih mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima i rezulata na standardizovanim testovima.

Za učenike umetničkih škola koji nisu na teoretskom odseku profesori sa univerziteta umetnosti utvrđuju predlog rang liste na osnovu uspeha ostvarenog u toku prethodnog školovanja, dajući prednost studentima koji imaju ostvarene izuzetne rezultate na takmičenjima, smotrama, izložbama i dr. u toku studija iz odgovarajuće oblasti umetnosti.

Komisija utvrđuju predloge rang-lista u roku od 30 dana od dana prijema kompletne dokumentacije za studente.

Komisija formira predlog rang liste učenika, odnosno studenata. Svaki učenik, odnosno student ima pravo prigovora na rang listu u roku od tri dana od dana objavljivanja rang liste na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Učenik, odnosno student podnosi prigovor Ministarstvu. Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija.

Odluku o dodeli stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente donosi na osnovu konačne rang- liste ministar, u roku od 15 dana od dana prijema konačne rang- liste i predloga odluke.

Odluka iz stava 1. ovog člana konačna je, u skladu sa zakonom.

Isplata stipendija

Stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente dodeljuje se bez obaveze vraćanja i isplaćuje se u 12 jednakih mesečnih rata, u mesečnom novčanom iznosu koji utvrđuje ministar za svaku školsku godinu, u skladu sa zakonom.

Odobrena stipendija isplaćuje se preko tekućeg računa otvorenog kod ovlašćene banke (UniCredit Bank Srbija a.d.).

Isplata odobrene stipendije obustavlja se u slučaju netačno prikazanih podataka, kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije, kada izgubi pravo na finansiranje školovanja/studiranja iz budžeta ili napusti redovno školovanje/redovne studije.

Učenik, koji je bio korisnik stipendije za izuzetno nadarene učenike, za školsku 2021/2022. godinu podnosi Prijavu za nastavak korišćenja stipendije (koja će mu biti dostavljena na kućnu adresu u toku meseca septembra tekuće godine). Prijavu overava srednja škola u kojoj je učenik upisan. Nije potrebno da dostavlja novi Ugovor.

Prijavu podnosi na adresu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, do 1. novembra tekuće godine.

Student, koji je bio korisnik stipendije za izuzetno nadarene studente, za školsku 2021/2022. godinu podnosi Prijavu za nastavak korišćenja stipendije (koja će mu biti

dostavljena na kućnu adresu u toku meseca septembra tekuće godine). Uz Prijavu, koju overava visokoškolska ustanova, student drugog i trećeg stepena studija treba da dostavi

 • fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim i master studijama (nije potrebno da bude overena), dokaz da nije u radnom odnosu
 • izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje (student mora biti prijavljen u Nacionalnoj službi za zapošljavanje) ili potvrdu nadležnog organa (potvrdu iz PIO fonda ukoliko nema uplata iz radnog odnosa) kojom se potvrđuje da nije u radnom odnosu.

Nije potrebno da dostavlja novi Ugovor.

Prijavu sa pratećom dokumentacijom podnosi na adresu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, do 1. novembra tekuće godine.

Sve informacije u vezi sa konkursom biće objavljene na internet stranici Ministarstva, a dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 011/2403-547 svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 12.00 časova. 

Podeli

Slične stipendije

Konkuriši na praksu

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više