Konkurs za dodelu stipendija Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića 2022

Beograd, Srbija

Rok za prijavu: 15.12.2022.
Postavljeno: 15.11.2022.
Osnovne studije

Raspisuje se Konkurs za dodelu 50 (slovima: pedeset) stipendija studentima Univerziteta u Beogradu, na akreditovanim studijskim programima iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka, a koje pripadaju polju društveno-humanističkih nauka, za školsku 2022/2023. godinu.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na osnovne ili integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu, čije se školovanje u školskoj 2022/2023. godini finansira iz budžeta Republike Srbije i koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od druge godine osnovnih ili integrisanih akademskih studija.

Kriterijumi za utvrđivanje redosleda su:

  1. prosečna ocena svih položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 8,50 (od 8,5 do 10 bodova)
  2. efikasnost studiranja, koja se meri brojem ukupno ostvarenih ESPB bodova tokom studiranja.

Broj bodova za rangiranje studenata utvrdiće se prema sledećoj formuli:
B = O + Bos / Buk + 0,0075 x Bos, gde je: O - prosečna ocena svih položenih ispita do tekuće godine studija, Bos - broj ostvarenih ESPB bodova do tekuće godine studija i Buk - ukupan broj ESPB bodova na studijskom programu.

Studenti koji su korisnici drugih stipendija ili sličnog oblika davanjaiz budžeta Republike Srbije (izuzev kredita) ili iz sredstava univerzitetskih zadužbina i fondacija, nemaju pravo na stipendiju Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića.

Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 12.000,00 (slovima: dvanaesthiljada) dinara. 

Potrebna dokumentacija:

  1. Prijava (Obrazac preuzeti u PDF formatu sa internet stranice Univerziteta u Beogradu, u delu „Stipendije i konkursi“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  2. Uverenje fakulteta o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija u školskoj 2022/2023. godini i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (Obrazac preuzeti u PDF formatu sa internet stranice Univerziteta u Beogradu, u delu „Stipendije i konkursi“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  3. Dva primerka svojeručno potpisanog ugovora o studentskoj stipendiji (Ugovor preuzeti u PDF formatu sa internet stranice Univerziteta u Beogradu, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, u delu „Stipendije i konkursi“) i
  4. Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte (bez čipa).

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

Prijava

Rok za podnošenje prijava je od 2. novembra do 15. decembra 2022. godine.

Prijave se podnose Zadužbini Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, Beograd, Studentski trg 1, sa naznakom „Prijava na Konkurs za dodelu stipendije“.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 ili na adresu popovm1@rect.bg.ac.rs.

Podeli

Slične stipendije

Loading...

Konkuriši na praksu

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više