Konkurs za stipendije 2022 - Fondacija Profesor Borislav Lorenc

Srbija

Rok za prijavu: 31.08.2022.
Postavljeno: 03.06.2022.
Osnovne studije, Master studije, Doktorske studije

Upravni odbor Fondacije Profesor Borislav Lorenc raspisao je konkurs za dodelu stipendija najboljim studentima za školsku 2022/2023.

Stipendija

Fondacija dodeljuje stipendije u iznosu od 1.000 do 1.500 evra mesečno za troškove boravka i učestvovanja u nastavnim i istraživačkim programima na inostranim fakultetima i drugim obrazovnim institucijama.  

Sredstva stipendije se mogu iskoristiti isključivo u svrhe pokrivanja troškova studijskog boravka na izabranom inostranom fakultetu/obrazovnoj instituciji za koji je odobrena stipendija (hrana, smeštaj i sl.), i to u roku od najmanje jednog a najviše tri meseca.

Uslovi za dobijanje stipendije

Pravo da se prijave na konkurs imaju studenti na završnoj godini osnovnih studija i studenti postdiplomskih studija psihologije i kognitivnih nauka sa svih univerziteta čije je osnivač Republika Srbija, čija je prosečna ocena iz položenih ispita iznad 8,5. Priložena dokumentacija mora da sadrži sledeće:

 1. Prijava na konkurs
 2. Biografija kandidata sa bibliografijom, ukoliko je kandidat objavljivao radove
 3. Uverenje o položenim ispitima sa potvrdom o prosečnoj oceni tokom studiranja
 4. Preporuka mentora ili profesora sa matičnog fakulteta kandidata
 5. Razrađeni plan studijskog boravka za koji kandidat potražuje stipendiju zajedno sa podacima o:
  • instituciji na kojoj će se pohađati nastava / vršiti istraživanje
  • periodu pohađanja nastave (po semestrima) / istraživanja
  • proceni iznosa troškova nastave / istraživanja
 6. Preporuka mentora inostranog fakulteta / obrazovne institucije ili naučne / istraživačke institucije kojom se izražava spremnost za prihvatanje kandidata

Prijava

Rok za podnošenje prijava na konkurs za dobijanje stipendije je od 30. aprila 2022. do 31. avgusta 2022. Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće biti razmatrana.

Više informacija o postupku dodele stipendija kandidati mogu naći u Statutu Fondacije na sajtu Fondacije.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti lično ili poštom na adresu:

Univerzitet u Beogradu
Filozofski fakultet
Fondacija Profesor Borislav Lorenc
Čika Ljubina 18-20

ili putem e-maila (klik na dugme Konkuriši)

Ukoliko dokumentaciju dostavljate lično ili poštom, to možete učiniti u periodu od 30. aprila do 15. jula 2022, i od 22. do 31. avgusta 2022, zbog kolektivnog godišnjeg odmora zaposlenih na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Odluka

Odluka o izabranim kandidatima za dodelu stipendije biće objavljena na oglasnoj tabli, na internet sajtu Filozofskog fakulteta u Beogradu i na internet sajtu Fondacije.

Slične stipendije

Konkuriši na praksu

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više