Konkurs za stipendije Zadužbine Vlajka Kalenića za 2021/2022. godinu

Beograd, Srbija

Rok za prijavu: 17.12.2021.
Postavljeno: 24.11.2021.
Osnovne studije

Raspisuje se Konkurs za dodelu 3 (tri) stipendije studentima Univerziteta u Beogradu - Ekonomskog fakulteta, za školsku 2021/2022 godinu.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na osnovne studije Univerziteta u Beogradu - Ekonomskog fakulteta, čije se školovanje u školskoj 2021/2022 godini finansira iz budžeta Republike Srbije i koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od druge godine osnovnih studija, čija je prosečna ocena najmanje 8,5.

Kriterijumi za utvrđivanje redosleda su:

  • Visina prosečne ocene svih položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 8,50 (od 8,5 do 10 bodova)
  • Efikasnost studiranja, koja se meri brojem ukupno ostvarenih ESPB bodova tokom studiranja.

Broj bodova za rangiranje studenata utvrdiće se prema sledećoj formuli:

B = O + Bos / Buk + 0,0075 x Bos, gde je: O - prosečna ocena svih položenih ispita tokom studiranja, Bos - broj ostvarenih ESPB bodova tokom studiranja i Buk - ukupan broj ESPB bodova na studijskom programu.

Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Vlajka Kalenića.

Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 10.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava (Obrazac preuzeti u PDF formatu sa internet stranice Univerziteta u Beogradu, u delu „Stipendije i konkursi“,
  • Uverenje fakulteta o upisu školske 2021/2022 godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
  • Uverenje fakulteta o položenim ispitima, prosečnoj oceni svih položenih ispita iz prethodnih godina studija i broju ostvarenih ESPB bodova,
  • Izjava da student nije korisnik stipendije iz budžeta Republike Srbije (Obrazac preuzeti u PDF formatu sa internet stranice Univerziteta u
  • Beogradu), u delu „Stipendije i konkursi“ i
  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.
  •  Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar - jun 2021. godine (po potrebi, dostavlja se naknadno, o čemu će kandidat biti obavešten).

Prijava:

Rok za podnošenje prijava je od 17. novembra do 17. decembra 2021. godine.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom - Za Konkurs za „Stipendiju Vlajka Kalenića“.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 i na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Izbor kandidata za dodelu stipendija vrši Odbor Zadužbine, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu u delu „Stipendije i konkursi“.

Ukoliko dva ili više kandidata, koji su rangirani na poslednjem mestu, imaju isti broj bodova za rangiranje, prednost će imati kandidat slabijeg materijalnog stanja. U slučaju da kandidati imaju istu i visinu prosečnog mesečnog prihoda po članu porodice, ravnopravno će deliti stipendiju.

Odbor može doneti odluku o dodeli većeg broja stipendija ukoliko u momentu donošenja odluke za to postoje obezbeđena sredstva.

Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke. 

Podeli

Slične stipendije

Konkuriši na praksu

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više