Beograd
Opšta ekonomija
Doktorske studije
186846.00 RSD
6 semestra
Srpski

Ekonomski fakultet Beograd organizuje doktorske studije na studijskom programu "Ekonomija", koje traju 3 godine (šest semestara). Obim doktorskih studija iznosi 180 ESPB.

 

Upisuje se ukupno 20 studenata.

 

Uslovi za upis 

Doktorske studije može upisati lice koje je:

 1. završilo master akademske studije, odnosno integrisane studije, u obimu od najmanje 300 ESPB bodova i ima opštu prosečnu ocenu od najmanje 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama ili opštu prosečnu ocenu manju od 8 (osam) ukoliko ima objavljene naučne radove u obimu i na način uređen opštim aktom fakulteta, odnosno Univerziteta i koje poznaje najmanje jedan strani jezik relevantan za naučnu oblast u kojoj se prijavljuje doktorska disertacija;
 2. steklo akademski naziv: magistar ekonomskih nauka, magistar nauka poslovnog upravljanja, magistar statističkih nauka ili magistar demografskih nauka;
 3. završilo druge master akademske studije, odnosno steklo akademski naziv magistra nauka iz društveno-humanističkih i drugih nauka, ako ispunjava uslove u pogledu broja ostvarenih ESPB i prosečne ocene. U ovom slučaju od kandidata se, kao preduslov, može zahtevati da tokom prvog semestra studija položi određene ispite iz programa osnovnih ili master akademskih studija Fakulteta, koje odredi Nastavno-naučno veće.

 

Školarina

Školarina za samofinansirajuće studente na doktorskim studijama na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iznosi:

 • 201.960,00 dinara za I godinu studija
 • 157.080,00 dinara za II godinu studija
 • 197.080,00 dinara za III godinu studija, i u ovaj iznos je uključena ocena i odbrana doktorske disertacije.

 

Struktura studijskog programa

Prva godina studija – 60 ESPB:

Student prve godine doktorskih studija polaže šest predmeta od kojih

 1. tri (obavezna) predmeta koja nose po 10 ESPB (I semestar),
 2. tri (izborna) predmeta koja nose po 9 ESPB (II semestar),
 3. student piše i javno brani jedan seminarski rad (iz nekog od predmeta II semestra) koji nosi 3 ESPB.

 

Druga godina studija – 60 ESPB:

Student druge godine doktorskih studija

 1. polaže tri predmeta koji nose po 9 ESPB (III semestar),
 2. podnosi prijavu doktorske disertacije (3 ESPB)
 3.  izlaže (brani) predlog doktorske disertacije (10 ESPB),
 4. vrši istraživanja u vezi sa odobrenom disertacijom, na osnovu kojih priprema i jedan članak za objavljivanje (IV semestar, ukupno 30 ESPB).

 

Treća godina studija – 60 ESPB: 

Treća godina studija u celini je posvećena radu na doktorskoj disertaciji, zaključno sa njenom odbranom (V i VI semestar, ukupno 30+30 ESPB)

Student doktorskih studija ukupno stiče 90 ESPB na osnovu položenih ispita i 90 ESPB na osnovu aktivnosti vezanih za izradu doktorske disertacije: saopštenja, prezentacije zaključaka, priprema članaka, odbrana i dr.

Nastavni sadržaji predmeta doktorskih studija mogu se menjati, tako da se pre početka svake školske godine eventualne promene izabranih tema za pojedinačne predmete doktorskih studija usvajaju od strane Veća doktorskih studija.

Uslov da student doktorskih studija upiše V semestar studija, odnosno pristupi radu na doktorskoj disertaciji je da je prethodno ostvario 90 ESPB, odnosno položio predmete iz prva tri semestra studija i prijavio temu doktorske disertacije.

 

Nastavni plan i program

DAS Ekonomija - Ekonomski fakultet Beograd - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više