Novi Sad
Urbanizam
Doktorske studije
na upit
6 semestra
Srpski

Departman za arhitekturu i urbanizam ima moderan i otvoren nastavni plan i program, u jedinstvu teorije i prakse, lokalnih uticaja i svetskih trendova, baziran na kombinaciji arhitekture kao umetnosti i kao građene sredine od velikog socijalnog, ekonomskog, tehničkog, kulturnog i razvojnog značaja.

 

Doktorske akademske studije Arhitekture traju tri godine. Nakon završetka doktorskih studija student stiče zvanje doktor nauka arhitekture.

 

Studenti stiču kompetencije za visoko kvalitetan i samostalan naučno-istraživački rad, kritičko procenjivanje drugih i vođenje originalnih naučnih istraživanja koja omogućavaju razvoj novih tehnologija i doprinose opštem razvoju društva.


Kroz brojne seminare, simpozijume, kongrese, konkurse, izložbe i sportske susrete studenti stiču dodatna znanja iz ove oblasti kao i poznanstva i kontakte sa kolegama iz drugih sredina, razmenjuju se iskustva i procenjuju pojedinačne i kolektivne pozicije u okruženju.


Pogledajte nastavni plan i raspored predmeta po semestrima i godinama studija.

 

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

21000 Novi Sad, Trg D. Obradovića 6

Tel.: 021/450-810; Fah: 021/458-133

Žiro-račun: 840-1710666-12

e-mail: studsluzba@uns.ac.rs

www.ftn.uns.ac.rs

Šef studentske službe: 021/485-2222

Referent za doktorske studije: 021/485-2208; 485-2209

Marketing: 021/459-141; 485-2061

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više