Bazična i klinička istraživanja u stomatologiji

Stomatološki fakultet

Beograd
Stomatologija
Doktorske studije
220000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Stomatološki fakultet u Beogradu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Bazična i klinička istraživanja u stomatologiji".

 

Program traje 3 godine i ima 180 ESPB bodova.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv Doktor stomatoloških nauka.

 

Uslovi za upis

Na studijski program doktorskih studija mogu konkurisati lica koja:
su stekla stručni naziv doktor stomatologije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, odnosno koja su stekla II stepen i akademski naziv doktor stomatologije prema Zakonu o visokom obrazovanju,
imaju prosečnu ocenu najmanje 8.00 (osam)
za kandidate čija je opšta prosečna ocena niža od 8 (osam) tri rada objavljena u časopisima kategorije M21, M22 i/ili M23
poseduju znanje jednog svetskog jezika

 

Šta mogu da radim posle studija?

Svrha doktorskih studija je da pruže studentima-doktorantima razumevanje istraživačkog procesa i metodologije, osposobe studente-doktorante za samostalna istraživanja, kritičko praćenje literature i tumačenje dobijenih rezultata. Krajnji cilj je edukacija uspešnog i odgovornog naučnika u skladu sa najvišim međunarodnim stručnim i etičkim standardima.

 

Struktura studijskog programa

Prva godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti prve godine doktorskih studija:

  1. Polažu 2 obavezna predmeta, od kojih jedan predmet nosi 5 ESPB, a drugi predmet 6 ESPB (I semestar)
  2. Biraju 3 predmeta iz izbornog bloka 1, od ukupno 5 izbornih predmeta, koji nose po 6 ESPB (I semestar)
  3. Polažu 2 obavezna predmeta, od kojih jedan predmet nosi 5 ESPB, a drugi predmet 14 ESPB (II semestar)
  4. Biraju 2 predmeta iz izbornog bloka 1, od ukupno 5 izbornih predmeta, koji nose po 6 ESPB (II semestar)

 

Druga godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti druge godine doktrorskih studija:

  1. Polažu 3 obavezna predmeta koji nose po 10 ESPB (III semestar)
  2. Biraju 3 predmeta iz izbornog bloka 2, od ukupno 10 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (IV semestar)

 

Treća godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti treće godine doktorskih studija:

  1. Rade sa mentorom i izrađuju seminarske radove tipa "Analiza savremene literature" i time ostvaruju 10 ESPB (V i VI semestar)
  2. Publikuju rad u SS časopisu i time stiču 20 ESPB (V i VI semestar)
  3. Izrađuju doktorsku disertaciju koja nosi 30 ESPB

 

Nastavni plan i program

DAS Bazična i klinička istraživanja u stomatologiji - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više