Biohemija

Hemijski fakultet

Beograd
Hemija
Doktorske studije
204000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Hemijski fakultet u Beogradu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Biohemija".

 

Program traje tri godine i ima 180 ESPB.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv doktor nauka – biohemijske nauke.

 

Uslovi za upis

Doktorske akademske studije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu mogu da upišu kandidati koji ispunjavaju sve uslove iz jedne od sledećih tačaka:

 • završene osnovne i master, odnosno integrisane akademske studije u ukupnom obimu od 300 ESPB, najmanje 90 ESPB u predmetima iz oblasti hemijskih i biohemijskih nauka i ukupna prosečna ocena najmanje 8,00
 • završene osnovne i master, odnosno integrisane akademske studije u ukupnom obimu od 300 ESPB, najmanje 90 ESPB u predmetima iz oblasti hemijskih i biohemijskih nauka, ukupna prosečna ocena manja od 8,00 i najmanje jedan naučni rad iz oblasti hemijskih i biohemijskih nauka objavljen u međunarodnom časopisu sa SCI liste
 • završene osnovne studije po zakonima koji su važili do 2005. godine – sa diplomom bez upisanih ESPB, završen postupak ekvivalencije stečenog zvanja u zvanje master, najmanje jedna četvrtina od ukupno položenih predmeta iz oblasti hemijskih i biohemijskih nauka, prosečna ocena najmanje 8,00
 • završene osnovne studije po zakonima koji su važili do 2005. godine – sa diplomom bez upisanih ESPB, najmanje jedna četvrtina od ukupno položenih predmeta iz oblasti hemijskih i biohemijskih nauka, prosečna ocena na osnovnim studijama manja od 8,00, i najmanje jedan naučni rad iz oblasti hemijskih i biohemijskih nauka objavljen u međunarodnom časopisu sa SCI liste.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Studenti koji su uspešno završili doktorske akademske studije biohemije:

 • u stanju su da samostalno i kompetentno izvedu u okviru timskog rada kompleksna istraživanja u cilju rešavanja značajnih naučnih problema iz biohemije i srodnih disciplina
 • osposobljeni su da rade na najsavremenijim instrumentima koji se koriste u istraživačkim biohemijskim laboratorijama
 • sposobni su da primene svoja znanja u praksi, posebno u rešavanju problema i dolaženju do novih saznanja
 • u stanju su da formulišu hipoteze i dizajniraju eksperimente za njihovo testiranje
 • u stanju su da analiziraju materijal i formulišu koncepte
 • mogu da se adaptiraju na nove situacije i da donose odluke
 • u stanju su da ostvare razne vidove naučne saradnje i ostvare naučnu komunikaciju na srpskom i engleskom jeziku
 • sposobni su da unaprede istraživanja i nastavu iz biohemije, kao i da budu kompetentni mentori studentima na osnovnim, diplomskim i doktorskim studijama

 

Struktura studijskog programa

Prva godina doktorskih studija – 60 ESPB

Studenti prve godine doktorskih studija:

 1. biraju dva predmeta od ukupno 19 izbornih predmeta, od kojih svaki nosi po 8 ESPB (I semestar)
 2. polažu jedan obavezan predmet koji nosi 14 ESPB (I semestar)
 3. polažu jedan obavezan predmet koji nosi 24 ESPB (II semestar)
 4. izrađuju seminarski rad koji nosi 6 ESPB (II semestar)

 

Druga godina doktorskih studija – 60 ESPB

Studenti druge godine doktorskih studija:

 1. biraju dva predmeta od ukupno 19 izbornih predmeta, od kojih svaki nosi po 8 ESPB (III semestar)
 2. polažu jedan obavezan predmet koji nosi 14 ESPB (III semestar)
 3. pišu i objavljuju naučni rad koji nosi 16 ESPB (IV semestar)
 4. polažu jedan obavezan predmet koji nosi 14 ESPB (IV semestar)

 

Treća godina doktroskih studija – 60 ESPB

Studenti treće godine doktorskih studija:

 1. polažu jedan obavezan predmet koji nosi 30 ESPB (V semestar)
 2. izrađuju doktorsku disertaciju koja nosi 30 ESPB (VI semestar)

 

Nastavni plan i program

DAS Biohemija - Hemijski fakultet u Boegradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više