Kragujevac
Opšta ekonomija
Doktorske studije
120000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Studijski program doktorskih akademskih studija Ekonomija pripada polju društveno-humanističkih nauka, i to oblastima: Ekonomske nauke i Menadžment i biznis.

 

Sadržaj studijskog programa doktorskih akademskih studija Ekonomija(lista obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta, sa okvirnim sadržajem), pravila studiranja, prava i obaveze studenata i druga pitanja od značaja za izvođenje dotičnog studijskog programa štampaju se svake godine kao posebna publikacija, koja je dostupna javnosti i u elektronskom obliku na sajtu Fakulteta.

 

Studijski program doktorskih akademskih studija Ekonomija traje tri godine, i vredi ukupno 180 ESPB bodova.

 

Uslovi upisa na studijski program doktorskih akademskih studija Ekonomija i drugi bitni elementi studijskog programa i režima studija su propisani Statutom i Pravilnikom o pravilima studija Ekonomskg fakulteta u Kragujevcu.

 

Svaki predmet koji student može izabrati na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu struktuiran je kroz 4 časa predavanja i 6 časova studijskog istraživačkog rada nedeljno.

 

Metode izvođenja nastave zavise od tipa nastave – aktivna nastava, samostalni rad studenta, izrada doktorske disertacije, itd.

 

Aktivna nastava se ostvaruje kroz predavanja i studijski istraživački rad. Ova nastava se realizuje kroz stalni konatakt studenata sa nastavnicima. Predavanja i konsultacije se održavaju svake nedelje u semestru prema unapred određenom rasporedu.

 

Predavanja su oblik nastave u kome nastavnik izlaže nastavne sadržaje grupi studenata.

 

Konsultacije se sprovode pojedinačno ili sa manjim brojem studenata. Na konsultacijama, nastavnik je na raspolaganju studentima, zavisno od njihovih istraživačkih i saznajnih potreba i interesovanja, a u vezi sa upućivanjem na odabir i korišćenje literature, davanja dodatnih objašnjenja relevantnih za studijski istraživački rad, itd.

 

Studijski istraživački rad obuhvata sve oblike nastave koji su u funkciji neposrednog osposobljavanja studenata za kreativno istraživanje i pisanje naučnih radova. Ovi časovi aktivne nastave osposobljavaju studenta da pristupi izradi doktorske disertacije.

 

Mentorski rad je oblik aktivne nastave u kome je nastavnik – mentor u neposrednom kontaktu sa studentom, a u vezi s izradom doktorske disertacije i publikovanjem ostvarenih istraživačkih rezultata.

 

Svrha studijskog programa je da, pre svega, doprinese daljem razvoju naučnih oblasti makroekonomije, upravljanja poslovanjem, računovodstva i poslovnih finansija, iz kojih se organizuje studijski program i za koje je Fakultet matičan.

 

Nastavni plan

 Modul Makroekonomija

Modul Makroekonomija

 Modul Upravljanje poslovanjem

 Modul Računovodstvo i poslovne finansije

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više