Jagodina, Srbija
Pedagoške nauke
Doktorske studije
na upit
6 semestra
Srpski

Program doktorskih studija za sticanje naučnog naziva Doktor nauka – metodika nastave traje 3 godine i student stiče 180 ESPB. U svim godinama doktorskih studija planirano je minimum 20 časova aktivne nastave po semestru, koju čine predavanja i studijski istraživački rad. Studijski istraživački rad obuhvata sve oblike nastave koji su u funkciji neposrednog osposobljavanja studenata za kreativno istraživanje i pisanje naučnih radova.

 

Svrha studijskog programa doktorskih studija iz oblasti pedagoških nauka – metodika nastave (srpskog jezika i književnosti, fizičkog vaspitanja, prirode i društva) je usklađena sa misijom i ciljevima Fakulteta i ogleda se u sledećem:

 • da doprinese daljem razvoju naučnih saznanja u oblasti pedagoških nauka – metodika nastave (srpskog jezika i književnosti, fizičkog vaspitanja, prirode i društva);
 • da doprinese osposobljavanju studenata za samostalna i originalna,naučno i praktično relevantna istraživanja u ovim oblastima;
 • da podstakne razvoj kritičkog mišljenja studenata;
 • da podstakne produbljivanje i obogaćivanje ukupnih teorijskih i metodoloških znanja studenata, u cilju njihovog osposobljavanja za kritičku evaluaciju naučnih istraživanja, kao i za korišćenje naučnih znanja i instrumenata u procesima naučno argumentovanih i praktično validnih istraživanja;
 • da doprinese stvaranju naučnoistraživačkog podmlatka u ovim oblastima koji će kroz dalji razvoj nauke i znanja doprineti unapređivanju sistema institucionalnog obrazovanja i vaspitanja, time i ukupnom društvenom prosperitetu države.

 

Ciljevi doktorskih studija za sticanje naučnog naziva Doktor nauka – metodika nastave su usklađeni sa osnovnim ciljevima i zadacima Fakulteta i podrazumevaju:

 1. osposobljavanje studenata za naučnoistraživački rad i kritičko procenjivanje teorijskih saznanja i rezultata istraživanja;
 2. osposobljavanje studenata za inoviranje nastavnog procesa, uvođenje inovativnih pristupa i postupaka u obrazovnu praksu,
 3. razvoj i povezivanje različitih pedagoških, psiholoških, didaktičkih i metodičkih naučnih disciplina i osposobljavanje studenata za transfer stečenih znanja u interdisciplinarnom kontekstu;
 4. razvijanje savremenih strategija poučavanja i učenja, u kontekstu razvoja sposobnosti pojedinca da misli, rezonuje i povezuje, istražuje, uči kroz aktivnost, putem pokušaja i pogrešaka;
 5. osposobljavanje studenata za razvijanje sistema upravljanja znanjima u kojem će biti moguć transfer stečenih znanja i njihova primena u praksi.
 6. stvaranje uslova za identifikaciju, podsticanje i usmeravanje kreativnih potencijala studenata i njihovih profesionalnih kompetencija, neophodnih za naučno istraživanje, realizaciju, evaluaciju i unapređivanje savremenog obrazovanja i vaspitanja, kao i efikasno upravljanje vaspitno-obrazovnim i nastavnim procesima;
 7. osposobljavanje studenata da razvijaju internacionalizovan kurikulum, kojim se ostvaruju uslovi za razvoj globanih kompetencija studenata i njihove spremnosti za učenje u međunarodnom kontekstu.
 8. osposobljavanje studenata da kroz izradu i odbranu doktorske disertacije samostalno konceptualizuju i kreativno rešavaju teorijski i praktično relevantne probleme savremene pedagoško-metodičke nauke i prakse.

 

Upis na doktorske studije regulisan je Pravilnikom o doktorskim akademskim studijama Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

 

U prvom semestru doktorskih studija, studenti pohađaju dva obavezna predmeta koji pripadaju teorijsko-metodološkoj grupi predmeta. Takođe, studenti imaju jedan izborni blok, u kojem su ponuđena četiri nastavna predmeta, od kojih biraju jedan.

 

U drugom semestru studenti pohađaju dva izborna bloka. U izbornom bloku 2 student bira dva od ponuđenih 6 nastavnih predmeta, u skladu sa njegovim užim interesovanjima (metodika nastave srpskog jezika i književnosti, fizičkog vaspitanja ili prirode i društva).

 

U trećem semestru doktorskih studija studenti biraju tri predmeta iz dva izborna bloka. U izbornom bloku 3, od ponuđenih sedam student bira dva nastavna predmeta, u skladu sa njegovim užim interesovanjima (metodika nastave srpskog jezika i književnosti, fizičkog vaspitanja ili prirode i društva). U izbornom bloku 4 student bira jedan od tri ponuđena nastavna predmeta.

 

Nastavni plan

DAS Metodika nastave

DAS Metodika nastave

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više