Doktorske akademske studije Pravo

Pravni fakultet u Beogradu

Beograd
Pravo
Doktorske studije
180000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Pravni fakultet u Beogradu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Pravo".

 

Program traje 3 godine i ima 180 ESPB bodova.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv doktor pravnih nauka.

 

Uslovi za upis

Doktorske akademske studije može upisati lice koje je završilo master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju:

 • na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu;
 • na nekom drugom pravnom fakultetu, ako su nastavni planovi, programi i udžbenička literatura komplementarni sa nastavnim planom, programom i udžbeničkom literaturom Fakulteta;
 • na drugom fakultetu iz grupacije društveno-humanističkih i srodnih nauka, pod uslovom da do 30. septembra tekuće godine položi određene ispite iz programa studija prava, koje odredi Nastavno-naučno veće, na predlog odgovarajućih katedara;

Kandidati moraju da imaju opštu prosečnu ocenu najmanje 8 (osam) na osnovnim četvorogodišnjim studijama, osnovnim akademskim i master akademskim studijama, odnosno integrisanim studijama ili opštu prosečnu ocenu manju od 8 (osam) i objavljena najmanje dva naučna rada u časopisima sa liste naučnih časopisa koju utvrđuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a koje će vrednovati nadležni stručni organ Fakulteta. Na doktorske studije može se upisati lice koje zna najmanje dva strana jezika relevantna za užu naučnu oblast kojoj pripada okvirno pitanje iz kojeg namerava da radi doktorsku disertaciju, u meri da se može koristiti stranom literaturom.

 

Struktura studijskog programa

Prva godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti prve godine doktorskih studija:

 • Polažu jedan obavezan predmet koji nosi 10 ESPB (I semestar)
 • Biraju jedan predmet od ukupno 13 izbornih predmeta, koji nosi 10 ESPB (I semestar)
 • Izrađuju i brane pristupni (preddoktorski) rad, koji nosi 10 ESPB (I semestar)
 • Biraju 2 predmeta od ukupno 21 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (II semestar)
 • Pripremaju projekat doktorske disertacije koji nosi 10 ESPB (II semestar)

 

Druga godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti druge godine doktorskih studija:

 • Biraju 2 predmeta od ukupno 34 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (III i IV semestar)
 • Izrađuju studijski istraživački rad koji nosi 4 ESPB (III i IV semestar)
 • Objavljuju 2 naučna članka (Naučni članak 1 i Naučni članak 2), koji nose po 12 ESPB (III i IV semestar)
 • Učestvuju na naučnom skupu sa referatom i time stiču 8 ESPB (III i IV semestar)
 • Učestvuju na naučnom skupu sa referatom i time stiču 4 ESPB (III i IV semestar)

 

Treća godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti treće godine doktorskih studija:

 • Referišu o napretku istraživanja (V i VI semestar)
 • Brane doktorsku disertaciju koja nosi 60 ESPB (V i VI semestar)

 

Nastavni plan i program

Struktura studijskog programa

DAS Pravo - Pravni fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Lista predmetaDAS Pravo - lista predmeta - Pravni fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više