Doktorske studije mašinstva

Mašinski fakultet u Beogradu

Beograd
Mašinstvo
Doktorske studije
8000.00 EURO
6 semestra
Srpski

Doktorske studije Mašinstva na Mašinskom fakultetu u Beogradu imaju 180 ESPB i traju najmanje tri godine. Sastoje se iz praćenja i polaganja devet predmeta – četiri obavezna i pet izbornih.

 

Mašinski fakultet u Beogradu organizuje Doktorske studije u cilju:

  • unapređenja nauke i tehnologije kroz naučni doprinos ostvaren u disertaciji,
  • podizanja naučnog nivoa na Mašinskom fakultetu,
  • formiranja vrhunskih stručnjaka u oblasti mašinskog inženjerstva osposobljenih za naučnoistraživački rad,
  • obrazovanje mladih istraživača za kompetentan rad sa studentima kroz učešće u nastavnom procesu na nižim nivoima studija (Osnovnim i Master akademskim studijama).

 

Uslovi za upis

U prvu godinu Doktorskih studija može da se upiše lice u skladu sa Zakonom i Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta i Fakulteta. U prvu godinu doktorskih studija može da se upiše lice koje ima:

  1. završene odgovarajuće Master akademske studije, odnosno integrisane akademske osnovne i master studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na Osnovnim akademskim i Master akademskim studijama;
  2. završene Master akademske studije, odnosno integrisane akademske i master studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i ostvarene naučne radove, na način uređen opštim aktom Fakulteta;
  3. akademski stepen magistra nauka, ako ne prijavi doktorsku disertaciju u skladu s odredbom člana 128. Zakona.

 

Školarina

Visina školarine za državljane Republike Srbije ukupno za sve tri godine iznosi 8.000 evra (prva i druga godina po 2.400 evra, a treća godina, koja obuhvata i odbranu rada, je 3.200 evra), u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate. Školarina se može platiti u deset mesečnih rata.

 

Nastavni plan

Doktorske studije mašinstva - Mašinski fakultet - nastavni plan i program

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više