Beograd
Biologija
Doktorske studije
100000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Biološki fakultet u Beogradu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Ekologija".

 

Program traje 3 godine i ima 180 ESPB bodova.

 

Uslovi za upis

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima završene osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8. Takođe mogu konkurisati i lica koja imaju opštu prosečnu ocenu manju od 8 i jednaku ili veću od 7,5, ukoliko imaju objavljen najmanje jedan naučni rad iz naučne oblasti studijskog programa za koji konkurišu, što predstavlja obavezni uslov za prijavu na konkurs ali se posebno ne boduje. Ova lica se rangiraju zajedno sa ostalim kandidatima. U studijskom programu doktorskih akademskih studija propisuju se završene osnovne i master akademske studije, odnosno integrisane akademske studije srodnih studijskih programa (iz oblasti prirodnih, medicinskih ili biotehničkih nauka) kao uslov za upis na doktorske studije. Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

 

Moduli

  • Ekologija biljaka i fitogeografija
  • Ekologija životinja i biogeografija
  • Zaštita biodiverziteta
  • Hidroekologija

 

Šta mogu da radim posle studija?

Cilj programa je da obezbedi okvir za razvoj visokoobrazovanih i kreativnih mladih naučnika od kojih se očekuje da u budućnosti preuzmu vodeće pozicije u naučnim istraživanjima, univerzitetskoj nastavi i delatnostima u kojima se ekologija, biogeografija i zaštita životne sredine i biodiverziteta primenjuju.

 

Struktura studijskog programa

Ekologija biljaka i fitogeografija: U prvoj godini studenti polažu 4 oabevzna predmeta od kojih jedan predmet nosi 6 ESPB, a 3 predmeta nose po 8 ESPB (I semestar). Studenti izrađuju studijski istraživački rad koji nosi 5 ESPB i doktorsku disertaciju koja nosi 25 ESPB (II semestar). U drugoj godini studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 8 ESPB (III semestar). Studenti biraju 2 predmeta iz izbornog bloka 2, od ukupno 5 izbornih predmeta, koji nose po 5 ESPB (III semestar). Studenti biraju jedan predmet od ukupno 17 izbornih predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti brane doktorski projekat koji nosi 2 ESPB (III semestar). Studenti izrađuju studijski istraživački rad koji nosi 5 ESPB i doktorsku disertaciju koja nosi 25 ESPB (IV semestar). U trećoj godini studenti izrađuju studijski istraživački rad koji nosi 5 ESPB i doktorsku disertaciju koja nosi 25 ESPB (V semestar). Studenti prezentuju eksperimentalne rezultate iz doktorske disertacije, što nosi 5 ESPB (VI semestar). Studenti pišu i brane doktorsku disertaciju koja nosi 25 ESPB (VI semestar).

 

Ekologija životinja i biogeografija: U prvoj godini studenti polažu 4 oabevzna predmeta od kojih jedan predmet nosi 6 ESPB, a 3 predmeta nose po 8 ESPB (I semestar). Studenti izrađuju studijski istraživački rad koji nosi 5 ESPB i doktorsku disertaciju koja nosi 25 ESPB (II semestar). U drugoj godini studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 8 ESPB (III semestar). Studenti biraju 2 predmeta iz izbornog bloka 2, od ukupno 4 izborna predmeta, koji nose po 5 ESPB (III semestar). Studenti biraju jedan predmet od ukupno 17 izbornih predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti brane doktorski projekat koji nosi 2 ESPB (III semestar). Studenti izrađuju studijski istraživački rad koji nosi 5 ESPB i doktorsku disertaciju koja nosi 25 ESPB (IV semestar). U trećoj godini studenti izrađuju studijski istraživački rad koji nosi 5 ESPB i doktorsku disertaciju koja nosi 25 ESPB (V semestar). Studenti prezentuju eksperimentalne rezultate iz doktorske disertacije, što nosi 5 ESPB (VI semestar). Studenti pišu i brane doktorsku disertaciju koja nosi 25 ESPB (VI semestar).

 

Zaštita biodiverziteta: U prvoj godini studenti polažu 4 oabevzna predmeta od kojih jedan predmet nosi 6 ESPB, a 3 predmeta nose po 8 ESPB (I semestar). Studenti izrađuju studijski istraživački rad koji nosi 5 ESPB i doktorsku disertaciju koja nosi 25 ESPB (II semestar). U drugoj godini studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 8 ESPB (III semestar). Studenti biraju 2 predmeta iz izbornog bloka 2, od ukupno 4 izborna predmeta, koji nose po 5 ESPB (III semestar). Studenti biraju jedan predmet od ukupno 17 izbornih predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti brane doktorski projekat koji nosi 2 ESPB (III semestar). Studenti izrađuju studijski istraživački rad koji nosi 5 ESPB i doktorsku disertaciju koja nosi 25 ESPB (IV semestar). U trećoj godini studenti izrađuju studijski istraživački rad koji nosi 5 ESPB i doktorsku disertaciju koja nosi 25 ESPB (V semestar). Studenti prezentuju eksperimentalne rezultate iz doktorske disertacije, što nosi 5 ESPB (VI semestar). Studenti pišu i brane doktorsku disertaciju koja nosi 25 ESPB (VI semestar).

 

Hidroekologija: U prvoj godini studenti polažu 4 oabevzna predmeta od kojih jedan predmet nosi 6 ESPB, a 3 predmeta nose po 8 ESPB (I semestar). Studenti izrađuju studijski istraživački rad koji nosi 5 ESPB i doktorsku disertaciju koja nosi 25 ESPB (II semestar). U drugoj godini studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 8 ESPB (III semestar). Studenti biraju 2 predmeta iz izbornog bloka 2, od ukupno 4 izborna predmeta, koji nose po 5 ESPB (III semestar). Studenti biraju jedan predmet od ukupno 17 izbornih predmeta, koji nosi 5 ESPB (III semestar). Studenti brane doktorski projekat koji nosi 2 ESPB (III semestar) Studenti izrađuju studijski istraživački rad koji nosi 5 ESPB i doktorsku disertaciju koja nosi 25 ESPB (IV semestar). U trećoj godini studenti izrađuju studijski istraživački rad koji nosi 5 ESPB i doktorsku disertaciju koja nosi 25 ESPB (V semestar). Studenti prezentuju eksperimentalne rezultate iz doktorske disertacije, što nosi 5 ESPB (VI semestar). Studenti pišu i brane doktorsku disertaciju koja nosi 25 ESPB (VI semestar).

 

Nastavni plan i program

Ekologija biljaka i fitogeografija

DAS Ekologija modul ekologija biljaka i fitogeografija - Biološki fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Ekologija životinja i biogeografija

DAS Ekologija modul ekologija životinja i biogeografija - Biološki fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Zaštita biodiverziteta

DAS ekologija modul zaštita biodiverziteta - Biološki fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

HidroekologijaDAS Ekologija modul hidroekologija - Biološki fkaultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više