Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa

Šumarski fakultet

Beograd
Ekologija
Doktorske studije
180000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Šumarski fakultet u Beogradu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa".

 

Program traje 3 godine i ima 180 ESPB bodova.

 

Uslovi za upis

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8. Takođe mogu konkurisati i lica koja imaju opštu prosečnu ocenu manju od 8, ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije, u skladu sa opštim aktima fakulteta, odnosno Univerziteta. U studijskom programu doktorskih studija propisuju se odgovarajuće završene master akademske studije, odnosno integrisane studije kao uslov za upis na doktorske studije. Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

 

Struktura studijskog programa

U prvoj godini studenti polažu dva obavezna predmeta, od kojih jedan nosi 8 ESPB, a drugi predmet nosi 14 ESPB (I semestar). Studenti biraju 3 predmeta od ukupno 13 izbornih predmeta koji nose po 8 ESPB (I, II i III semestar). Studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 8 ESPB (II semestar). Studenti izrađuju projekat doktorske disertacije koja nosi 8 ESPB i izrađuju seminarski rad koji nosi 6 ESPB (II semestar). Studenti u drugoj godini polažu 3 obavezna predmeta koji nose po 8 ESPB (III semestar). Studenti brane projekat disertacije koji nosi 6 ESPB (III semestar). Studenti polažu 3 obavezna predmeta od kojih dva predmeta nose po 8 ESPB, a jedan predmet nosi 6 ESPB (IV semestar). Studenti prijavljuju disertaciju koja nosi 8 ESPB (IV semestar). U trećoj godini studenti polažu 4 obavezna predmeta od kojih 3 nose po 8 ESPB, a jedan predmet nosi 6 ESPB (V semestar). Studenti polažu dva obavezna predmeta od kojih jedan predmet nosi 5 ESPB, a drugi predmet nosi 10 ESPB (VI semestar). Studenti izrađuju doktorsku disertaciju koja nosi 10 ESPB i rade na pripremi odbrane disertacije koja nosi 5 ESPB (VI semestar).

 

Nastavni plan i program

DAS Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa - Šumarski fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više