Elektrotehnika i računarstvo

Elektronski fakultet u Nišu

Niš
Elektrotehnika
Doktorske studije
89000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Na Elektronskom fakultetu u Nišu organizuje se studijski program doktorskih akademskih  studija pod nazivom Elektrotehnika i računarstvo. Akademski naziv koji se stiče je Doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo.

 

Ishod procesa učenja je znanje i sposobnost za samostalan naučnoistraživački rad, korišćenje literature, rešavanje problema, i kreativno delovanje koje prevazilazi dosadašnja znanja.


Studijski program doktorskih studija odgovara opterećenju od 180 ESPB bodova. Od toga se 60 ESPB stiče polaganjem ispita iz nastavnih predmeta, a 120 ESPB istraživačim radom u okviru doktorske disertacije i samom izradom i odbranom disertacije. Studijski program sadrži izborne predmete, koji se biraju u zavisnosti od izbornog područja (modula), koje je student odabrao.

 

Fakultet nudi 10 izbornih područja (modula) koji sadrže predmete vezane za pojedina područja elektrotehnike i računarstva:

  1. Elektroenergetika
  2. Elektronika
  3. Metroligija i merna tehnika
  4. Nanotehnologije i mikrosistemi
  5. Primenjena matematika
  6. Primenjena fizika
  7. Računarstvo i informatika
  8. Telekomunikacije
  9. Upravljanje sistemima
  10. Teorijska elektrotehnika

 

Svoj istraživački interes student profiliše izborom predmeta koje će izučavati i polagati, a koji doprinose produbljenim znanjima i razumevanju oblasti (teme) doktorske disertacije. Nastava iz predmeta izvodi se kao grupna ili individualna (mentorska). Grupna nastava izvodi se ukoliko na jednom predmetu ima pet ili više studenata, odnosno ako je ovakav vid nastave neophodno organizovati zbog prirode (karaktera) predmeta.


Tokom sve tri godine studija kandidat se bavi studijskim istraživačkim radom u funkciji svoje doktorske disertacije, pri čemu je poslednja godina posvećena isključivo doktorskoj disertaciji.


Tema doktorske disertacije treba da pripada naučnom području u okviru koga je oformljeno izborno područje na koje je kandidat upisan. Procedura prijavljivanja teze, određivanja komisije i javne usmene odbrane definisana je Pravilnikom o doktorskim studijama.


Studijski program doktorskih studija elektrotehnike i računarstva ima za cilj unapređenje naučnog i tehnološkog istraživačkog rada, prenošenja znanja na nove generacije iz područja iz kojih se realizuje ovaj studijski program i osposobljavanja kadrova da samostalno vode originalna naučna i tehnološka istraživanja. Cilj studijskog programa je i postizanje naučnih kompetencija i akademskih veština iz oblasti elektrotehnike i računarstva, što uključuje i razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije posebno u skladu sa zahtevima poziva elektroinženjera. Studijski program obrazuje stručnjaka koji poseduje dovoljno produbljenog znanja usklađenog sa savremenim pravcima razvoja.

 

Nastavni plan

Modul: Elektroenergetika

 

Modul: Elektronika

 

Modul: Metroligija i merna tehnika

 

Modul: Nanotehnologije i mikrosistemi

 Modul: Primenjena matematika

 

Modul: Primenjena fizika

 

Modul: Računarstvo i informatika

 

Modul: Telekomunikacije

 

Modul: Upravljanje sistemima

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više