Beograd
Građevinarstvo
Doktorske studije
210000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Građevinski fakultet u Beogradu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Građevinarstvo".

 

Program traje 3 godine i ima 180 ESPB bodova.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv doktor nauka - građevinarstvo.

 

Uslovi za upis

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima završene odgovarajuće master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8. Takođe mogu konkurisati i lica koja imaju opštu prosečnu ocenu manju od 8, ukoliko imaju najmanje jedan naučni rad objavljen ili prihvaćen za objavljivanje u međunarodnom časopisu sa SCI liste, a pre upisa na doktorske studije. U studijskom programu doktorskih studija propisuju se odgovarajuće završene master akademske studije, odnosno integrisane studije kao uslov za upis na doktorske studije (građevinarstvo, geodezija i geoinformatika i druge srodne studije). Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

 

Struktura studijskog programa

Prva godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti prve godine doktorskih studija:

  1. imaju na raspolaganju 8 izbornih predmeta koji nose po 8.5 ESPB (I semestar)
  2. imaju na raspolaganju 6 izbornih predmeta koji nose po 8.5 ESPB (I semestar)
  3. u obavezi su da izrade i publikuju rad, što ukupno nosi 9 ESPB (II semestar)
  4. imaju na raspolaganju 21 izbornih predmeta koji nose po 8.5 ESPB (II semestar)

 

Druga godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti druge godine doktorskih studija:

  1. imaju na raspolaganju 19 izbornih predmeta koji nose po 8.5 ESPB (III semestar)
  2. polažu predmet "Doktorska disertacija - laboratorijska istraživanja 1", koji nosi 43 ESPB (IV semestar)

Treća godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti treće godine doktorskih studija:

  1. polažu predmet "Doktorska disertacija - laboratorijska istraživanja 2", koji nosi 30 ESPB (V semestar)
  2. izrađuju i brane doktorsku disertaciju koja nosi 20 ESPB (VI semestar)
  3. izrađuju i publikuju doktorsku disertaciju koja nosi 10 ESPB (VI semestar)

 

Nastavni plan i program

DAS Građevinarstvo - Građevinski fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više