Informacioni sistemi i kvantitativni menadžment

Fakultet organizacionih nauka

Beograd
Menadžment
Doktorske studije
288000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Fakultet organizacionih nauka u Beogradu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Informacioni sistemi i kvantitativni menadžment".

 

Program traje 3 godine i ima 180 ESPB bodova.

 

Uslovi za upis

Pravo upisa na doktorske studije ima lice koje je završilo prethodni ciklus studija na Fakultetu organizacionih nauka ili je steklo zvanje sa liste zvanja Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije koje pripada istoj ili srodnoj naučnoj oblasti. U prvu godinu doktorskih studija može se upisati lice koje ima završene osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama, odnosno integrisanim studijama. Može se upisati lice koje ima završene osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane studije, sa najmanje 300 ESPB bodova sa prosečnom ocenom manjom od 8 i ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije, u skladu sa opštim aktima fakulteta. Ukoliko student ima opštu prosečnu ocenu manju od 8, mora da ima objavljene naučne radove u časopisima sa liste resornog ministarstva u obimu ne manjem od 4 boda, što se ocenjuje na osnovu dostavljene liste naučnih radova i kopija samih radova, a prema Tabeli bodova za ocenu ostvarenih naučnih rezultata koja je priložena. Ti bodovi su uslov za konkurisanje i ne ulaze u ukupne bodove za formiranje rang liste. Diploma o završenom prvom stepenu visokog obrazovanja na akademskim studijama koju je kandidat stekao uz priznavanje dela studijskog programa strukovnih studija prvog stepena, smatra se valjanom za upis na treći stepen studija samo ukoliko obim priznatih ispita sa studijskog programa strukovnih studija ne prelazi 30 % ukupnog obima studijskog programa akademskih studija na kom je diploma stečena (72/240 ESPB bodova, odnosno 54/180 ESPB bodova u skladu sa Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa.

 

Moduli

  • Informacioni sistemi
  • Kvantitativni menadžment
  • Elektronsko poslovanje
  • Operaciona istraživanja
  • Upravljanje sistemima
  • Softversko inženjerstvo
  • Informacione tehnologije

 

Struktura studijskog programa

Informacioni sistemi: U I godini studenti polažu dva obavezna predmeta koji nose po 10 ESPB (I semestar). Studenti biraju jedan predmet od ukupno 15 izbornih predemta, koji nosi 10 ESPB (I semestar). Studenti biraju tri predmeta od ukupno 15 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (II semestar). U II godini studenti biraju tri predmeta od ukupno 15 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (III semestar). Studenti polažu laboratorijski istraživački rad na pristupnom radu za doktorsku disertaciju (IV semestar). Studenti polažu predmet "Izrada i odbrana pristupnog rada za doktorsku disertaciju", koji nosi 30 ESPB (IV semestar). Studenti u III godini polažu predmet "Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije" (V semestar). Studenti polažu predmet "Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije" (VI semestar). Studenti izrađuju i brane doktorsku disertaciju koja nosi 60 ESPB (VI semestar).

 

Kvantitativni menadžment: U I godini studenti polažu tri obavezna predmeta koji nose po 10 ESPB (I semestar). Studenti biraju tri predmeta od ukupno 35 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (II semestar). U II godini studenti biraju tri predmeta od ukupno 35 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (III semestar). Studenti polažu laboratorijski istraživački rad na pristupnom radu za doktorsku disertaciju (IV semestar). Studenti polažu predmet "Izrada i odbrana pristupnog rada za doktorsku disertaciju", koji nosi 30 ESPB (IV semestar). Studenti u III godini polažu predmet "Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije" (V semestar). Studenti polažu predmet "Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije" (VI semestar). Studenti izrađuju i brane doktorsku disertaciju koja nosi 60 ESPB (VI semestar).

 

Elektonsko poslovanje: U I godini studenti polažu dva obavezna predmeta koji nose po 10 ESPB (I semestar). Studenti biraju jedan predmet od ukupno 24 izbornih predemta, koji nosi 10 ESPB (I semestar). Studenti biraju tri predmeta od ukupno 24 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (II semestar). U II godini studenti biraju tri predmeta od ukupno 24 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (III semestar). Studenti polažu laboratorijski istraživački rad na pristupnom radu za doktorsku disertaciju (IV semestar). Studenti polažu predmet "Izrada i odbrana pristupnog rada za doktorsku disertaciju", koji nosi 30 ESPB (IV semestar). Studenti u III godini polažu predmet "Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije" (V semestar). Studenti polažu predmet "Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije" (VI semestar). Studenti izrađuju i brane doktorsku disertaciju koja nosi 60 ESPB (VI semestar).

 

Operaciona istraživanja: U I godini studenti polažu tri obavezna predmeta koji nose po 10 ESPB (I semestar). Studenti biraju tri predmeta od ukupno 18 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (II semestar). U II godini studenti biraju tri predmeta od ukupno 18 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (III semestar). Studenti polažu laboratorijski istraživački rad na pristupnom radu za doktorsku disertaciju (IV semestar). Studenti polažu predmet "Izrada i odbrana pristupnog rada za doktorsku disertaciju", koji nosi 30 ESPB (IV semestar). Studenti u III godini polažu predmet "Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije" (V semestar). Studenti polažu predmet "Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije" (VI semestar). Studenti izrađuju i brane doktorsku disertaciju koja nosi 60 ESPB (VI semestar).

 

Upravljanje sistemima: U I godini studenti polažu dva obavezna predmeta koji nose po 10 ESPB (I semestar). Studenti biraju jedan predmet od ukupno 10 izbornih predemta, koji nosi 10 ESPB (I semestar). Studenti biraju tri predmeta od ukupno 10 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (II semestar). U II godini studenti biraju tri predmeta od ukupno 10 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (III semestar). Studenti polažu laboratorijski istraživački rad na pristupnom radu za doktorsku disertaciju (IV semestar). Studenti polažu predmet "Izrada i odbrana pristupnog rada za doktorsku disertaciju", koji nosi 30 ESPB (IV semestar). Studenti u III godini polažu predmet "Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije" (V semestar). Studenti polažu predmet "Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije" (VI semestar). Studenti izrađuju i brane doktorsku disertaciju koja nosi 60 ESPB (VI semestar).

 

Softversko inženjerstvo: U I godini studenti biraju 6 predmeta od ukupno 13 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (I i II semestar). U II godini studenti biraju tri predmeta od ukupno 13 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (III semestar). Studenti polažu laboratorijski istraživački rad na pristupnom radu za doktorsku disertaciju (IV semestar). Studenti polažu predmet "Izrada i odbrana pristupnog rada za doktorsku disertaciju", koji nosi 30 ESPB (IV semestar). Studenti u III godini polažu predmet "Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije" (V semestar). Studenti polažu predmet "Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije" (VI semestar). Studenti izrađuju i brane doktorsku disertaciju koja nosi 60 ESPB (VI semestar).

 

Informacione tehnologije: U I godini studenti biraju 3 predmeta od ukupno 6 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (I semestar). Studenti biraju tri predmeta od ukupno 20 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (II semestar). U II godini studenti biraju tri predmeta od ukupno 20 izbornih predmeta, koji nse po 10 ESPB (III semestar). Studenti polažu laboratorijski istraživački rad na pristupnom radu za doktorsku disertaciju (IV semestar). Studenti polažu predmet "Izrada i odbrana pristupnog rada za doktorsku disertaciju", koji nosi 30 ESPB (IV semestar). Studenti u III godini polažu predmet "Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije" (V semestar). Studenti polažu predmet "Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije" (VI semestar). Studenti izrađuju i brane doktorsku disertaciju koja nosi 60 ESPB (VI semestar).

 

Nastavni plan i program

Informacioni sistemi

DAS Informacioni sistemi i kvantitativni menadžment modul informacioni sistemi - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Kvantitativni menadžment

DAS Informacioni sistemi i kvantitativni menadžment modul kvantitativni menadžment - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Elektronsko poslovanje

DAS Informacioni sistemi i kvantitativni menadžment modul elektronsko poslovanje - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Operaciona istraživanja

DAS Informacioni sistemi i kvantitativni menadžment modul operaciona istraživanja - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Upravljanje sistemima

DAS Informacioni sistemi i kvantitativni menadžment modul upravljanje sistemima - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Softversko inženjerstvo

DAS Informacioni sistemi i kvantitativni menadžment modul softversko inženjerstvo - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Informacione tehnologijeInformacioni sistemi i kvantitativni menadžment modul informacione tehnologije - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više