Beograd
Menadžment
Doktorske studije
8000.00 EURO
6 semestra
Srpski

Doktorske akademske studije, studijskog programa Integralno razvojni menadžment traju tri školske godine, odnosno 6 semestara.

 

Integralno razvojni menadžment - MEF

 

Svrha studijskog programa

Osnovni cilj studijskog programa je obrazovanje naučno-nastavnih i istraživačkih kadrova, osposobljavanje studenata za samostalan i visoko kvalitetan naučno istraživački rad iz oblasti integralno-razvojnog menadžmenta u skladu sa potrebama tržišta i društva.

 

Samostalno invetivno iniciranje, planiranje, dizajniranje, kontrola i koordiniranje timskom organizacijom neke su od oblasti u kojima je budući doktor nauka iz ove oblasti osposobljen. Doktorske studije obuhvataju sadržaje aktivne i interaktivne nastave kroz predavanja i samostalan istraživački rad i nosilac su aktivnosti naučnoistraživačkog rada kao ključne funkcije visoko obrazovnog procesa.

 

Doktorskim studijskim programom edukuje se visoko kvalitetan, teorijski i pragmatično osposobljen, tržišno orijentisan naučno istraživački kadar. Ovakav obrazovni koncept obezbedjuje kvalitetno upravljanje originalnim i naučno relevantnim istraživanjima, na domaćem i svetskom tržištu znanja kao i da doprinosi razvoju nauke i kritičkog mišljenja.

 

Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije kroz doktorski studijski program prati savremene pravce razvoja menadžmenta u svetu. Studentima su na najbolji način približeni predmetnom naučnom polju u sferi svetski dostupnih i stečenih znanja i veština.

 

Integralno razvojni menadžment - MEF

 

Ishod studijskog programa

Budući doktor nauka u oblasti menadmenta i biznisa sposoban je za samostalno obavljanje naučno istrazivačkog rada iz oblasti integralno razvojnog menadžmenta. Posedovanje kreativnih sposobnosti i praktičnih veština za uspešnu i društveno korisnu buduću karijeru uz razvijanje istinskog akademskog interesa i kompetencija. Učešće u domaćim i međunarodnim naučno istraživačkim projektima.

 

Sagledavanje naučnih problema, postavljanje hipoteza i njihovo pravilno tumačenje, kritička procena rezultata naučnih istraživanja, osposobljvanje za izlaganje i odbranu sopstvenih rezultata.

 

Korišćenje stečenih znanja za dalji razvoj menadžmenta kao i razvijanje sposobnosti organizovanja i učešća u interdisciplinarnim i multidisciplinarnim istraživanjima.

 

Saradnja u oblastima gde se kontinuirano proveravaju metode i modeli rešavnja poslovnih problema kao i učešće na polju verifikacije rezultata kvalitativnih i kvantitavnih metoda.

 

Mogućnost zapošljavanja

Na osnovu stečenih znanja u okviru akreditovanog studijskog programa doktorskih studija, budući doktori nauka sa stečenim unapređenim metodološkim, teorijskim i aplikativnim saznanjima osposobljeni su za obavljanje najsloženijih analitičkih, projektnih, upravljačkih i naučnih aktivnosti kao i za rešavanje najsloženijih problema finansijskog, realnog i javnog sektora u organizacijama i institucijama u kojima budu radno angažovani.

 

Budući doktori nauka u oblasti menadžmenta i biznisa sposobni su za rad, organizaciju i upravljanje u:

  • naučno-istraživačkim organizacijama i institucijama
  • privrednim društvima, bankama, osiguravajućim organizacijama
  • penzijskim, zdravstvenim i investicionim fondovima i poslovnim projektima
  • organima državne uprave.

 

Stečeno zvanje

  • Doktor nauka u oblasti menadžmenta i biznisa

 

Uslovi za upis

  • Priložena dokumentacija o završenoj srednjoj školi u trajanju od četiri godine
  • Priložena dokumentacija o završenim osnovnim akademskim studijama
  • Priložena dokumentacija o završenim master akademskim studijama.

 

Podeli

Slični studijski programi

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više