Inženjerski menadžment

Tehnički fakultet u Boru

Bor
Menadžment
Doktorske studije
90000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Tehnički fakultet u Boru organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Inženjerski menadžment".

 

Program traje 3 godine i ima 180 ESPB bodova.

 

Uslovi za upis

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima:

 • završene osnovne i master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama, odnosno integrisanim studijama ili
 • završene osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane studije, sa najmanje 300 ESPB bodova sa prosečnom ocenom manjom od 8 ali ne manjom od 7,5 i ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije.

Na doktorske studije može se upisati lice koje zadovoljava gore pomenute uslove, ako je prethodne stepene studija završio na ovom Fakultetu na istom studijskom programu na koji se prijavljuje. Na doktorske studije se može upisati i lice koje ispunjava gore pomenute uslove, ali neki od prethodnih nivoa studija nije završilo na istom studijskom programu na koji se prijavljuje ili je završilo po nastavnom planu koji ne obezbeđuje potrebnu osnovu za studijski program za koji se prijavljuje. Za takvog kandidata mogu se propisati dopunski ispiti iz predmeta osnovnih akademskih ili master akademskih studija. Na doktorske studije se može upisati i lice koje je neki od prethodnih nivoa studija završilo na drugom fakultetu, a zadovoljava uslove konkursa. Za takvog kandidata po pravilu se propisuju dopunski ispiti iz predmeta sa osnovnih akademskih ili master akademskih studija. Komisija propisuje predmete iz kojih se polažu dopunski ispiti za svakog kandidata pojedinačno, zavisno od prethodne spreme kandidata, prosečne ocene studija, ocena iz predmeta koji predstavljaju osnovu za studijski program, kao i sadržaja studijskog programa za koji kandidat konkuriše. Po polaganju svih dopunskih ispita kandidat stiče pravo da polaže ispite sa doktorskih studija.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Studenti koji završe doktorske studije na studijskom programu Inženjerski menadžment osposobljeni su da sa stečenim kompetencijama samostalno vode istraživanja i rešavaju realne probleme iz prakse; uključuju se u međunarodne projekte; učestvuju u razvoju novih tehnologija, poštuju kodeks struke, i etički kodeks dobre naučne prakse, saopštavaju svoje rezultate na naučnim skupovima, pišu u naučnim časopisima i dopirinose razvoju naučne discipline i nauke uopšte. Nove tehnologije i savremena znanja stečena tokom studija na ovom studijskom programu, mogu uspešno da implementiraju u kompanijama koje sa bave proizvodnjom predmeta materijalne prirode kao i u kompanijama koje se bave pružanjem usluga.

 

Struktura studijskog programa

Prva godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti prve godine doktorskih studija:

 1. Biraju jedan predmet od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 15 ESPB (I semestar)
 2. Biraju jedan predmet od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 15 ESPB (I semestar)
 3. Biraju jedan predmet od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 15 ESPB (II semestar)
 4. Biraju jedan predmet od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 15 ESPB (II semestar)

 

Druga godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti druge godine doktorskih studija:

 1. Biraju jedan predmet od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 15 ESPB (III semestar)
 2. Polažu predmet "Doktorska disertacija - definisanje teme", koji nosi 15 ESPB (III semestar)
 3. Izrađuju doktorsku disertaciju - studijski istraživački rad 1, koji nosi 30 ESPB (IV semestar)

 

Treća godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti treće godine doktorskih studija:

 1. Izrađuju doktorsku disertaciju - studijski istraživački rad 2, koji nosi 30 ESPB (V semestar)
 2. Izrađuju doktorsku disertaciju - studijski istraživački rad 3, koji nosi 10 ESPB (VI semestar)
 3. Izrađuju i brane doktorsku disertaciju koja nosi 20 ESPB (VI semestar)

 

Nastavni plan i program

DAS Inženjerski menadžment - Tehnički fakultet u Boru - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više