Inženjerstvo zaštite na radu

Fakultet zaštite na radu u Nišu

Niš
Zaštita na radu
Doktorske studije
90000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Fakultet zaštite na radu u Nišu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Inženjerstvo zaštite na radu" (180ESPB).

 

Svrha studijskog programa

 • Razvoj i povezivanje fundamentalnih i primenjenih naučnih disciplina zaštite na radu u inter i multidisciplinarnom kontekstu i savremenim naučnoistraživačkim trendovima u svetu. Krajnja intencija je unapređivanje teorije i prakse zaštite na radu, razvoj savremenog sistema bezbednosti i zdravlja na radu, te poboljšanje kvaliteta rada i života uopšte.
 • Razvoj kompetencija za samostalna, naučna i društveno relevantna istraživanja i primenu istih u praksi, u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Kvalifikovanje stručnjaka sa najvišom naučnom kulturom koja zahteva sposobnosti kritičkog mišljenja i analize, kreativnosti, originalnosti, inventivnosti i inovativnosti u različitim sferama profesionalnog delovanja

 

Ciljevi studijskog programa

 • Osposobljavanje za kritičko analiziranje i istraživanje domena i odgovornosti nauke i prakse zaštite na radu, za razvoj savremenog i efikasnog sistema bezbednosti i zdravlja na radu, humanizaciju i kvalitet rada i života uopšte i kreiranje bezbednih i pouzdanih rešenja u budućnosti.
 • Razvijanje naučnih saznanja, sposobnosti i akademskih veština za inter i multidisciplinarni pristup, kritičko preispitivanje i na savremenim paradigmama zasnovano izučavanje fundamentalnih problema bezbednosti i ključnih pitanja inženjerske i menadžerske prakse upravljanja rizicima, prevencije i zaštite zdravlja na radu.
 • Razvijanje kritičkog mišljenja i akcione refleksije potrebne za razvoj, konceptualizaciju i realizaciju politike bezbednosti i zdravlja na radu, strategija i obrazovnih intervencija u društvenom, privredno-ekonomskom i obrazovnom kontekstu u Srbiji i kritički pristup mogućnostima implementacije savremenih svetskih dostignuća iz teorije i prakse u oblasti zaštite na radu u nacionalnom kontekstu.
 • Osposobljavanje za samostalno organizovanje, vođenje i realizaciju naučnih istraživanja, uključivanje kako u nacionalne tako i u međunarodne projekte i kompetentno saopštavanje rezultata istraživanja.
 • Razvijanje sposobnosti za povezivanje, unapređivanje i usavršavanje znanja stečenih na osnovnim i master akademskim studijama i razvijanje svesti o
 • potrebi permanentnog učenja i kontinuiranog profesionalnog razvoja.

 

Ishodi studijskog programa

Studijski program doktorskih akademskih studija Inženjerstvo zaštite na radu omogućava studentima da nakon završenih studija poseduju znanja, veštine i
razvijene sposobnosti:

 • za razmenu i korišćenje savremenih znanja iz oblasti inženjerstva zaštite na radu;
 • za organizovanje i ostvarivanje inovativnih, razvojnih i naučnih istraživanja;
 • za verifikovanje rezultata kroz patente i nova tehnička rešenja;
 • za samostalno rešavanje teorijskih i praktičnih problema u oblasti inženjerstva zaštite na radu;
 • za razvijanje novih tehnologija i postupaka u oblasti zaštite lica, imovine i poslovanja;
 • za kritičko mišljenje, kreativno i nezavisno delovanje;
 • za poštovanje principa etičkog kodeksa i dobre naučne prakse;
 • za komunikaciju na profesionalnom nivou u saopštavanju naučnoistraživačkih rezultata na naučnim konferencijama i u naučnim časopisima;
 • za razvoj naučne discipline-inženjrstvo zaštite na radu i nauke uopšte kroz kritičku analizu, procenu i sintezu novih i složenih ideja;
 • za promociju tehničko-tehnološkog napredka i kulture bezbednosti, zdravlja i zaštite na radu u akademskom i profesionalnom okruženju.

 

Nastavni plan

Inženjerstvo zaštite na radu

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više