Usled redovnog održavanja, sajt neće biti dostupan, u ponedeljak na utorak, večeras, u periodu od 00.00h do 00.15h. Vraćamo se vrlo brzo! Hvala na poseti!

Inženjerstvo zaštite životne sredine

Tehnološko-metalurški fakultet

Beograd
Ekologija
Doktorske studije
204000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Inženjerstvo zaštite životne sredine“.

 

Program traje tri godine i ima 180 ESPB.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv doktor nauka - inženjerstvo zaštite životne sredine.

 

Uslovi za upis

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima:

 • Završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama.
 • Završene master akademske studije, odnosno integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštu prosečnu ocenu manju od 8 ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije i to najmanje ostvarena 2 naučna rada objavljena u časopisima najmanje kategorije M51, M52 ili M53 ili objavljene naučne radove sa konferencija kategorije M31, M33, M61, M63.
 • Potrebno je da su kandidati prethodno završili osnovne akademske studije kao i master akademske studije ili četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, u nekoj od sledećih oblasti: sve oblasti u polju tehničko – tehnoloških nauka, hemijske nauke, nauke o zaštiti životne sredine, fizičke nauke, fizičko-hemijske nauke, farmaceutske nauke, medicinske nauke, biološke nauke.
 • U slučaju drugih oblasti mogućnost upisa će se razmotriti uvidom i analizom programa završenih studija, uz molbu kandidata.
 • Na studijski program doktorskih akademskih studija može se bez prijemnog ispita upisati lice koje je započelo doktorske studije u istoj ili srodnoj naučnoj oblasti na drugoj visokoškolskoj ustanovi, pod uslovima utvrđenim studijskim programom. Ovakvo lice može se upisati samo kao samofinansirajući student i ne ubraja se u odobreni broj studenata za određeni studijski program.
 • Student drugog univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove, ne može se upisati na Univerzitet, odnosno na visokoškolsku jedinicu u njegovom sastavu, ukoliko mu je do okončanja studijskog programa na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je upisan ostalo 60 ili manje ESPB bodova.
 • Lice koje je započelo doktorske studije u istoj ili srodnoj naučnoj oblasti, podnosi zahtev za upis fakultetu, u rokovima određenim konkursom za upis studenata koji raspisuje Univerzitet, a najkasnije do isteka prijave u drugom roku. O podnetom zahtevu odlučuje dekan. Nastavno-naučno veće fakulteta odlučuje o priznavanju položenih ispita. Ukoliko je lice započelo doktorske studije u inostranstvu, kandidat podnosi Univerzitetu zahtev za priznavanje strane javne isprave. Dekan, donosi rešenje o upisu na studijski program koje sadrži i sledeće podatke: broj priznatih ESPB bodova, dužinu trajanja studija i status samofinansirajućeg studenta.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Cilj studijskog programa je da obrazuje doktore nauka koji će imati znanja i sposobnosti da analiziraju uticaj postojećih industrijskih postrojenja na životnu sredinu, a zatim i da reše probleme zagađenja i da preuzmu aktivnu ulogu u društvu kao nosioci održivog razvoja. Cilj je da doktori nauka ove uže naučne oblasti mogu uspešno da rešavaju probleme zagađenja životne sredine rekonstrukcijom postojećih proizvodnih procesa, zatim razvojem novih procesa prečišćavanja kao i reciklaže otpadnih materijala i najzad razvojem i novih, integrisanih i čistijih procesa proizvodnje. Ovaj studijski program osposobljava studente da daju svoj doprinos u svakom od navedenih segmenata. Na taj način se ovaj studijski program bazira na znanjima osnovnih nauka hemije, biologije, matematike i nauke o materijalima primenjenih za razvoj novih materijala ali i postupaka za reciklažu otpadnih materijala za dobijanje energije, zatim na inženjerskim znanjima projektovanja i razvoja procesa primenjenih u ekološkom inženjerstvu, i najzad na metodologiji i primeni naučnoistraživačkog rada. Takođe, cilj je da studijski program studentima pruži znanja i o ulozi hemijske procesne industrije u društvu, njenom uticaju na životnu sredinu kao i o ulozi i odgovornosti inženjera u razvoju društva i obezbeđivanju i podizanju kvaliteta života. Krajnji cilj je da doktori nauka inženjerstva zaštite životne sredine budu na taj način osposobljeni za uključivanje i preuzimanje vodeće uloge kako u proizvodnim organizacijama tako i u naučnoistraživačkim institucijama u oblasti zaštite životne sredine ali i ne manje značajno u društvenim organizacijama koje se bave problemima zagađenja, zaštite životne sredine i održivim razvojem društva.

 

Struktura studijskog programa

Prva godina doktorskih studija – 60 ESPB

Studenti prve godine doktorskih studija:

 1. polažu jedan predmet od ukupno 3 obavezna predmeta, koji nosi 5 ESPB (I semestar)
 2. polažu jedan predmet od ukupno 8 obavezih predmeta, koji nose između 4 ESPB i 6 ESPB (I semestar)
 3. polažu 3 obavezna predmeta, od kojih 2 nose po 5 ESPB, a jedan nosi 4 ESPB (I semestar)
 4. izrađuju istraživački rad koji nosi između 5 ESPB i 7 ESPB (I semestar)
 5. biraju 6 predmeta od ukupno 149 izbornih predmeta, koji nose između 4 ESPB i 6 ESPB (II semestar)
 6. izrađuju istraživački rad koji nosi između 3 ESPB i 5 ESPB (II semestar)

 

 

Druga godina doktorskih studija – 60 ESPB

Studenti druge godine doktorskih studija:

 1. polažu završni ispit koji nosi 30 ESPB (III semestar)
 2. izrađuju istraživački rad koji nosi 30 ESPB (IV semestar)

 

 

Treća godina doktorskih studija – 60 ESPB

Studenti treće godine doktorskih studija:

 1. Izrađuju istraživački rad koji nosi 30 ESPB (V semestar)
 2. Izrađuju istraživački rad koji nosi 30 ESPB (VI semestar)

 

Nastavni plan i program

DAS Inženjerstvo zaštite životne sredine

 

 

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više