Mašinsko inženjerstvo

Mašinski fakultet u Nišu

Niš
Mašinstvo
Doktorske studije
105000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Studijski program doktorskih akademskih studija Mašinsko inženjerstvo pripada polju tehničko-tehnoloških nauka i svrstava se u naučno-stručnu oblast Mašinsko inženjerstvo. Studijski program traje 3 godine, odnosno 6 semestara i vredi 180 ESPB bodova. Svaka godina studija vredi 60 ESPB bodova. Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih studija.

 

Studijski program doktorskih akademskih studija Mašinsko inženjerstvo sastavljen je iz obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje naučnog naziva doktor nauka – mašinsko inženjerstvo, za uže naučne oblasti:

  • Primenjena mehanika
  • Energetika i procesna tehnika
  • Proizvodno-informacione tehnologije i industrijski menadžment
  • Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering
  • Mehatronika i upravljanje sistemima
  • Transportna tehnika i logistika

 

Ova titula odgovara tituli Doctor of Philosophy (Ph.D.), koja se dobija na inostranim visokoškolskim ustanovama. U Dodatku diplome daje se datum upisa, uža naučna oblast, spisak položenih ispita, podaci o održanoj nastavi, podaci o publikovanim radovima u međunarodnim časopisima i o učešću na projektima, datum odbrane, naziv odbranjene doktorske disertacije, ime mentora, kao i imena članova komisije za odbranu doktorske disertacije.

 

Studijski program doktorskih akademskih studija Mašinsko inženjerstvo, na kome se upisuje maksimalno 25 studenata, sadrži 3 obavezna predmeta, 5 izbornih predmeta (koje student bira iz ponuđenih izbornih blokova) i 4 studijska istraživačka rada koji su neposredno u funkciji izrade doktorske disertacije. Pri upisu školske godine student bira izborne predmete koje želi da sluša i polaže.

 

Ukupno angažovanje studenata pri savladavanju studijskog programa doktorskih studija sastoji se od aktivne nastave (predavanja i studijski istraživački rad), samostalnog rada i ispita. Deo od ukupnog fonda časova na pojedinim predmetima, koji su predviđeni za studijski istraživački rad, student realizuje radom u laboratoriji, pripremom za istraživanje u okviru doktorske disertacije, učešćem na naučno-stručnim seminarima, simpozijumima, skupovima, naučno-istraživačkim radom i obaveznim publikovanjem radova.

 

Nastavni plan

Mašinsko inženjerstvo

Mašinsko inženjerstvo

 

Mašinsko inženjerstvo

Mašinsko inženjerstvo

 

 

 

Mašinsko inženjerstvo

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više