Beograd
Matematika
Doktorske studije
198000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Matematički fakultet u Beogradu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Matematika“.

 

Program traje 3 godine i ima 180 ESPB.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv doktor nauka - matematičke nauke.

 

Uslovi za upis

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8. Takođe mogu konkurisati i lica koja imaju opštu prosečnu ocenu manju od 8, ali najmanje 7, ako imaju objavljen bar jedan rad na SCI listi u oblasti za koju se prijavljuju. Kandidati sa prosečnom ocenom ispod 7 ne mogu da konkurišu. Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

 

Struktura studijskog programa

Prva godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti prve godine doktorskih studija:

 1. biraju dva predmeta od ukupno 148 izbornih predmeta, koji nose po 9 ESPB (I semestar)
 2. izrađuju doktorsku disertaciju, koja nosi 12 ESPB (I semestar)
 3. biraju dva predmeta od ukupno 148 izbornih predmeta, koji nose po 9 ESPB (II semestar)
 4. izrađuju doktorsku disertaciju, koja nosi 12 ESPB (II semestar)

 

Druga godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti druge godine doktorskih studija:

 1. biraju dva predmeta od ukupno 148 izbornih predmeta, koji nose po 9 ESPB (III semestar)
 2. izrađuju doktorsku disertaciju, koja nosi 12 ESPB (III semestar)
 3. biraju jedan predmet od ukupno 148 izbornih predmeta, koji nosi 9 ESPB (IV semestar)
 4. pohađaju specijalni kurs 1, koji nosi 9 ESPB (IV semestar)
 5. izrađuju doktorsku disertaciju, koja nosi 12 ESPB (IV semestar)

 

Treća godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti treće godine doktorskih studija:

 1. polažu naučno-istraživački rad 1, koji nosi 4 ESPB (V semestar)
 2. izrađuju doktorsku disertaciju, koja nosi 26 ESPB (V semestar)
 3. polažu naučno-istraživački rad 2, koji nosi 4 ESPB (VI semestar)
 4. izrađuju doktorsku disertaciju, koja nosi 26 ESPB (VI semestar)

 

Nastavni plan i program

DAS Matematika - Matematički fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više