Međunarodne i evropske studije

Fakultet političkih nauka

Beograd
Političke nauke
Doktorske studije
165000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Fakultet političkih nauka u Beogradu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Međunarodne i evropske studije".

 

Program traje 3 godine i ima 180 ESPB.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv doktor nauka u odgovarajućoj oblasti.

 

Studijski program ovih doktorskih studija se sastoji od dva izborna područja: Međunarodna politika (koja obuhvata i kurseve o globalnim odnosima, međunarodnom pravu, međunarodnoj bezbednosti i studijama mira) i Evropske studije.

 

Uslovi za upis

U prvu godinu doktorskih studija Fakulteta političkih nauka može se upisati lice koje ima:

 • završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8;
 • završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB, opštom prosečnom ocenom manjom od 8 na osnovnim akademsim i master akademskim studijma, ako je u časopisima sa liste resornog ministarstva objavio naučne radove u poslednje dve godine pre upisa na doktorske studije, i to najmanje 2 rada M51. Ova dva rada mogu zameniti radovi više kategorije.
 • studijskim programom doktorskih studija predviđaju se odgovarajuće završene master akademske studije kao uslov za upis na doktorske studije. Doktorske studije na Fakultetu političkih nauka može upisati lice koje zna bar jedan strani jezik. Znanje stranog jezika dokazuje se dostavljanjem sertifikata, a po potrebi i proverom na način koji to propiše dekan Fakulteta. Kandidat treba da dokaže sklonost istraživačkom i naučnom radu objavljenim naučnim radovima, zbornicima, monografijama, učešću na projektu, rukovođenjem i dr.

 

Struktura studijskog programa

Prva godina doktorskih studija – 60 ESPB

Studenti prve godine doktorskih studija polažu 6 predmeta od kojih:

 1. dva obavezna predmeta koji nose po 10 ESPB (jedan u I i jedan u II semestru)
 2. četiri izborna predmeta koji nose po 10 ESPB (dva u I i dva u II semestru). Jedan izborni predmet u I semestru studenti biraju sa drugih studijskih programa.

 

Druga godina doktorskih studija – 60 ESPB

Studenti druge godine doktorskih studija polažu 6 obaveznih predmeta:

 1. tri obavezna predmeta koji nose po 10 ESPB u III semestru
 2. tri obavezna predmeta koji nose po 10 ESPB u IV semestru

 

Treća godina studija – 60 ESPB

Studenti treće godine doktorskih studija stiču ESPB kroz:

 1. prijavu doktorske disertacije koja nosi 25 ESPB (V semestar)
 2. istraživački studijski rad i pisanje disertacije, koji nosi 5 ESPB (V semestar)
 3. istraživački studijski radi i pisanje disertacije, koji nosi 25 ESPB (VI semestar)
 4. odbranu doktorske disertacije, koja nosi 5 ESPB (VI semestar)

 

Nastavni plan i program

DAS Međunarodne i evropske studije - Fakultet političkih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više