Usled redovnog održavanja, sajt neće biti dostupan, u ponedeljak na utorak, večeras, u periodu od 00.00h do 00.15h. Vraćamo se vrlo brzo! Hvala na poseti!

Metalurško inženjerstvo

Tehnološko-metalurški fakultet

Beograd
Metalurgija
Doktorske studije
204000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Metalurško inženjerstvo“.

 

Program traje tri godine i ima 180 ESPB.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv doktor nauka - metalurško inženjerstvo.

 

Uslovi za upis

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima:

 • Završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama.
 • Završene master akademske studije, odnosno integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštu prosečnu ocenu manju od 8 ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije i to najmanje ostvarena 2 naučna rada objavljena u časopisima najmanje kategorije M51, M52 ili M53 ili objavljene naučne radove sa konferencija kategorije M31, M33, M61, M63.
 • Potrebno je da su kandidati prethodno završili osnovne akademske studije kao i master akademske studije ili četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, u nekoj od sledećih oblasti: sve oblasti u polju tehničko – tehnoloških nauka, hemijske nauke, nauke o zaštiti životne sredine, fizičke nauke, fizičko-hemijske nauke, farmaceutske nauke, medicinske nauke, biološke nauke.
 • U slučaju drugih oblasti mogućnost upisa će se razmotriti uvidom i analizom programa završenih studija, uz molbu kandidata.
 • Na studijski program doktorskih akademskih studija može se bez prijemnog ispita upisati lice koje je započelo doktorske studije u istoj ili srodnoj naučnoj oblasti na drugoj visokoškolskoj ustanovi, pod uslovima utvrđenim studijskim programom. Ovakvo lice može se upisati samo kao samofinansirajući student i ne ubraja se u odobreni broj studenata za određeni studijski program.
 • Student drugog univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove, ne može se upisati na Univerzitet, odnosno na visokoškolsku jedinicu u njegovom sastavu, ukoliko mu je do okončanja studijskog programa na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je upisan ostalo 60 ili manje ESPB bodova.
 • Lice koje je započelo doktorske studije u istoj ili srodnoj naučnoj oblasti, podnosi zahtev za upis fakultetu, u rokovima određenim konkursom za upis studenata koji raspisuje Univerzitet, a najkasnije do isteka prijave u drugom roku. O podnetom zahtevu odlučuje dekan. Nastavno-naučno veće fakulteta odlučuje o priznavanju položenih ispita. Ukoliko je lice započelo doktorske studije u inostranstvu, kandidat podnosi Univerzitetu zahtev za priznavanje strane javne isprave. Dekan, donosi rešenje o upisu na studijski program koje sadrži i sledeće podatke: broj priznatih ESPB bodova, dužinu trajanja studija i status samofinansirajućeg studenta.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Cilj studijskog programa Metalurško inženjerstvo je da obrazuje doktore nauka koji će imati znanja i sposobnosti da razvijaju nove metalne i srodne materijale, da projektuju metalurške postupke za njihovo dobijanje, preradu i primenu. Posebna pažnja se posvećuje zagađenju životne sredine rekonstrukcijom postojećih metalurških procesa, zatim razvojem novih metalurških procesa kao i reciklaže otpadnih materijala i najzad razvojem i novih, integrisanih i čistih procesa metalurške proizvodnje. Na taj način se ovaj studijski program bazira na znanjima metalurgije, fenomena prenosa, i nauke o materijalima primenjenih za razvoj novih materijala, ali i postupaka za reciklažu otpadnih materijala, zatim na inženjerskim znanjima projektovanja i razvoja procesa primenjenih u metalurškom inženjerstvu, i najzad na metodologiji i primeni naučnoistraživačkog rada. Takođe, cilj je da studijski program studentima pruži znanja i o ulozi metalurške industrije u društvu, uticaju na životnu sredinu kao i o ulozi i odgovornosti inženjera u razvoju društva i obezbeđivanju i podizanju kvaliteta života. Krajnji cilj je da doktori nauka metalurškog inženjerstva budu na taj način osposobljeni za uključivanje i preuzimanje vodeće uloge kako u proizvodnim organizacijama tako i u naučnoistraživačkim institucijama u oblasti metalurgije ali i ne manje značajno, u društvenim organizacijama koje se bave problemima korišćenja, razvoja, dobijanja metalnih i srodnih materijala vodeći računa o aspektima zagađenja, zaštite životne sredine i održivom razvoju društva.

 

Struktura studijskog programa

Prva godina doktorskih studija – 60 ESPB

Studenti prve godine doktorskih studija:

 1. biraju jedan predmet od ukupno 3 obavezna predmeta, koji nosi 5 ESPB (I semestar)
 2. biraju jedan predmet od ukupno 4 obavezna predmeta, koji nosi 5 ESPB (I semestar)
 3. biraju dva predmeta od ukupno 3 obavezna predmeta, od kojih svaki nosi po 5 ESPB (I semestar)
 4. biraju jedan od ukupno 3 obavezna predmeta, koji nosi 5 ESPB (I semestar)
 5. izrađuju istraživački rad koji nosi 5 ESPB (I semestar)
 6. biraju 25 ESPB od ukupno 147 izbornih predmeta, koji nose između 4 ESPB i 6 ESPB (II semestar)
 7. izrađuju istraživački rad koji nosi 5 ESPB (II semestar)

 

Druga godina doktorskih studja – 60 ESPB

Studenti druge godine doktorskih studija:

 1. polažu završni ispit koji nosi 30 ESPB (III semestar)
 2. izrađuju istraživački rad koji nosi 30 ESPB (IV semestar)

 

Treća godina doktorskih studija – 60 ESPB

Studenti treće godine doktorskih studija:

 1. Izrađuju istraživački rad koji nosi 30 ESPB (V semestar)
 2. Izrađuju istraživački rad koji nosi 30 ESPB (VI semestar)

 

Nastavni plan i program

DAS Metalurško inženjerstvo - Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više