Metalurško inženjerstvo

Tehnički fakultet u Boru

Bor
Metalurgija
Doktorske studije
90000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Tehnički fakultet u Boru organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Metalurško inženjerstvo".

 

Program traje 3 godine i ima 180 ESPB bodova.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv Doktor nauka - metalurško inženjerstvo.

 

Uslovi za upis

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima:

 • završene osnovne i master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama, odnosno integrisanim studijama ili
 • završene osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane studije, sa najmanje 300 ESPB bodova sa prosečnom ocenom manjom od 8 ali ne manjom od 7,5 i ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije.

Na doktorske studije može se upisati lice koje zadovoljava gore pomenute uslove, ako je prethodne stepene studija završio na ovom Fakultetu na istom studijskom programu na koji se prijavljuje. Na doktorske studije se može upisati i lice koje ispunjava gore pomenute uslove, ali neki od prethodnih nivoa studija nije završilo na istom studijskom programu na koji se prijavljuje ili je završilo po nastavnom planu koji ne obezbeđuje potrebnu osnovu za studijski program za koji se prijavljuje. Za takvog kandidata mogu se propisati dopunski ispiti iz predmeta osnovnih akademskih ili master akademskih studija. Na doktorske studije se može upisati i lice koje je neki od prethodnih nivoa studija završilo na drugom fakultetu, a zadovoljava uslove konkursa. Za takvog kandidata po pravilu se propisuju dopunski ispiti iz predmeta sa osnovnih akademskih ili master akademskih studija. Komisija propisuje predmete iz kojih se polažu dopunski ispiti za svakog kandidata pojedinačno, zavisno od prethodne spreme kandidata, prosečne ocene studija, ocena iz predmeta koji predstavljaju osnovu za studijski program, kao i sadržaja studijskog programa za koji kandidat konkuriše. Po polaganju svih dopunskih ispita kandidat stiče pravo da polaže ispite sa doktorskih studija.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Opšte sposobnosti koje studenti stiču na ovom studijskom programu obuhvataju znanja, veštine, razvijene sposobnosti i kompetencije za samostalan naučno-istraživački rad, prezentaciju sopstvenih rezultata na naučnim skupovima, publikovanje radova u naučnim časopisima, uključivanje u domaće i međunarodne projekte, rešavanje konkretnih probleme iz prakse, razvoj novih i inoviranih tehnologija, poštovanje kodeksa naučne prakse, u cilju dopirinosa razvoju naučne discipline i nauke uopšte. Studenti koji uspešno završe studiranje na ovom nivou studija kompetentni su da vode istraživanja i rešavaju realne probleme iz metalurške prakse zahvaljujući stečenim opštim i specifičnim sposobnostima, izraženim kroz znanje i razumevanje, intelektualne veštine, profesionalna praktična znanja i druge oblike prenosivih znanja.

 

Struktura studijskog programa

Prva godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti prve godine doktorskih studija:

 1. Biraju jedan predmet iz izbornog bloka 1, od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 15 ESPB (I semestar)
 2. Biraju jedan predmet iz izbornog bloka 2, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 15 ESPB (I semestar)
 3. Biraju jedan predmet iz izbornog bloka 3, od ukupno 4 izborna prdmeta, koji nosi 15 ESPB (II semestar)
 4. Biraju jedan predmet iz izbornog bloka 4, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 15 ESPB (II semestar)

 

Druga godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti druge godine doktorskih studija:

 1. Biraju jedan predmet iz izbornog bloka 5, od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 15 ESPB (III semestar)
 2. Polažu predmet "Doktorska disertacija - definisanje teme", koji nosi 15 ESPB (III semestar)
 3. Izrađuju doktorsku disertaciju - studijski istraživački rad 1, koja nosi 30 ESPB (IV semestar)

 

Treća godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti treće godine doktorskih studija:

 1. Izrađuju doktorsku disertaciju - studijski istraživački rad 2, koja nosi 30 ESPB (V semestar)
 2. Izrađuju doktorsku disertaciju - studijski istraživački rad 3, koja nosi 10 ESPB (VI semestar)
 3. Izrađuju i brane doktorsku disertaciju koja nosi 20 ESPB (VI semestar)

 

Nastavni plan i program

DAS Metalurško inženjerstvo - Tehnički fakultet u Boru - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više