Meteorologija

Fizički fakultet

Beograd
Fizika
Doktorske studije
100000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Fizički fakultet u Beogradu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Meteorologija".

 

Program traje 3 godine i ima 180 ESPB bodova.

 

Uslovi za upis

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8. Takođe mogu konkurisati i lica koja imaju opštu prosečnu ocenu manju od 8, ukoliko imaju ostvaren minimum jedan naučni rad objavljen u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije, u skladu sa opštim aktima fakulteta, odnosno Univerziteta (kategorije M21, M22 i M23). U studijskom programu doktorskih studija propisuju se odgovarajuće završene master akademske studije, odnosno integrisane studije kao uslov za upis na doktorske studije (prirodno-matematičke i tehničko-tehnološke studije). Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

 

Struktura studijskog programa

Prva godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti prve godine doktorskih studija:

 1. Polažu jedan obavezan predmet koji nosi 10 ESPB (I semestar)
 2. Polažu predmet "Rad na doktoratu, 1. deo", koji nosi 10 ESPB (I semestar)
 3. Biraju jedan predmet od ukupno 19 izbornih predmeta, koji nosi 10 ESPB (I semestar)
 4. Polažu jedan obavezan predmet koji nosi 10 ESPB (II semestar)
 5. Biraju jedan predmet od ukupno 19 izbornih predmeta, koji nosi 10 ESPB (II semestar)
 6. Polažu predmet "Rad na doktoratu, 2. deo", koji nosi 10 ESPB (II semestar)

 

Druga godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti druge godine doktorskih studija:

 1. Biraju 2 predmeta od ukupno 19 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (III semestar)
 2. Polažu predmet "Rad na doktoratu, 3. deo", koji nosi 10 ESPB (III semestar)
 3. Izrađuju doktorsku disertaciju (priprema), koja nosi 30 ESPB (IV semestar)

 

Treća godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti treće godine doktorskih studija:

 1. Polažu predmet "Rad na doktoratu, 4. deo", koji nosi 20 ESPB (V semestar)
 2. Pohađaju seminar koji nosi 10 ESPB (V semestar)
 3. Brane doktorsku disertaciju, koja nosi 30 ESPB (VI semestar)

 

Nastavni plan i program

Fizika

DAS Meteorologija - Fizički fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Izborni predmeti - FizikaDAS Meteorologija izborni predmeti - Fizički fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više