Beograd
Pedagoške nauke
Doktorske studije
174000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Učiteljski fakultet organizuje doktorske akademske studije na studijskom programu Metodika razredne nastave. Studijski program traje 3 godine i nosi ukupno 180 ESPB.

 

Lice koje završi doktoske studije stiče akademski naziv doktora nauka - Metodika razredne nastave, sa naznakom zvanja trećeg stepena akademskih studija.

 

Moduli i broj mesta za upis

Redni broj Studijski program Metodika razredne nastave Budžet Samofinansiranje
1.

Modul – Metodika nastave srpskog jezika i književnosti

Modul – Metodika nastave prirode i društva

Modul – Metodika nastave matematike

   
  Ukupno 2 7

 

Uslovi za upis

U prvu godinu doktorskih akademskih studija mogu se upisati lica koja su na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila:

  • master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim i master akademskim studijama, prosečnu ocenu najmanje 8 iz grupe predmeta koju čine metodike razredne nastave i prosečnu ocenu od najmanje 8 iz grupe predmeta od značaja za odgovarajući modul;
  • visoko obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko su ostvarili prosečnu ocenu od najmanje 8 na ovim studijama, prosečnu ocenu od najmanje 9 iz grupe predmeta koju čine metodike razredne nastave i prosečnu ocenu od najmanje 9 iz grupe predmeta od značaja za odgovarajući modul;
  • master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i prosečnom ocenom manje od 8 na osnovnim i master akademskim studijama ako ima prosečnu ocenu najmanje 8 iz grupe predmeta koju čine metodike razredne nastave i prosečnu ocenu od najmanje 8 iz grupe predmeta od značaja za odgovarajući modul i ostvarene naučne radove: 3 samostalno objavljena rada u časopisima sa liste resornog Ministarstva pre upisa na doktorske studije Fakulteta, ako mu na predlog Veća doktorskih studija, Nastavno naučno veće odobri upis.

 

Pored gore navedenih lica pravo upisa na doktorske studije pod istim uslovima imaju i lica koja su studije završila na drugom učiteljskom/pedagoškom fakultetu ako su studijski programi i udžbenička literatura komplementarni sa studijskim programom i literaturom Fakuleta. Podudarnost programa i literature utvrđuje Nastavno naučno veće na predlog Veća doktorskih studija.

 

Nastavni plan i program

 

Metodika razredne nastave - Učiteljski fakultet Beograd - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više