Poslovna informatika

Ekonomski fakultet u Subotici

Subotica
Informacione tehnologije
Doktorske studije
220000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Svrha studijskog programa

Studijski program doktorskih studija Poslovna informatika je usredsređen na razvoj naučno-obrazovnog potencijala koji bi bio sposoban da razvija i integriše deklarativna i proceduralna znanja u domenu informacionih sistema i informacionog inžinjeringa - naučne discipline koja proučava fenomen procesiranja informacija u najširem kontekstu i koja je multiepistemička, sa više pogleda na svet, multiparadigmatička, multisistemska, multidisciplinarna, multimetodološka i multiteorijska nauka.

Naučni potencijal koji će se formirati ovim studijskim programom biće osposobljen da preduzima nova istraživanja, učestvuje u nacionalnim i međunarodnim istraživačkim projektima, sa svrhom znati kako upravljati znanjem tj. sistematično, eksplicitno i hotimično graditi, obnavljati i primeniti znanje radi maksimizovanja efektivnosti društva i organizacija povezanih sa znanjem.

Posebna svrha programa jeste razvoj naučnog kadra koji će doprineti rezvoju i primeni novih informatičkih tehnologija i proizvoda koji inkorporiraju znanja, metode i tehnike korišćenja znanja u praksi. Originalna i naučno relevantna istraživanja omogući će razvoj i primenu novih tehnologija, metodologija i postupaka koji doprinose opštem razvoju informacionog društva.

Studijski program doktorskih studija Poslovna informatika je potpuno u skladu sa zadacima, ciljevima i misijom Ekonomskog fakulteta Subotica, kao i njegovim kratkoročnim planom naučnih istraživanja.

 

Ciljevi studijskog programa

Cilj studijskog programa je postizanje naučnih kompetencija i akademskih veština iz oblasti koje pokriva studijski program. Razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje naučno-istraživačkog rada iz oblasti: informacionog inženjeringa, razvoja softverskih proizvoda, poslovne inteligencije i elektronskog poslovanja.

Studijskim programom se obrazuje naučni, stručni kadar koji će posedovati dovoljno produbljenog znanja, usklađenog sa savremenim pravcima razvoja naučnih disciplina uključenih u program. Pored razvoja naučnih sposobnosti i akademskih veština, kao cilj se postavlja i pospešivanje kognitivnih sposobnosti i uvežbavanje praktičnih znanja i umenja radi razvoja poslovnih informacionih sistema i radi razvoja karijere doktoranata u kontekstu aktuelnih naučnih trendova u oblasti: teorije i metodologije razvoja informacionih sistema, paradigmi, algoritama i upravljanja razvojem softverskih proizvoda, poslovne inteligencije i upravljanja poslovnim sistemima.

Posebno se ističe kao cilj studijskog programa i uključivanje doktoranata u obrazovni i naučno-istraživački rad Fakulteta; kojim će se postići sistematsko i seriozno osposobljavanje i regrutovanje najboljih za budući rad na Univerzitetu.

Najznačajniji cilj programa je planiranje i priprema teme doktorske disertacije, sprovođenje istraživanja, pisanje i odbrana disertacije. Studenti su u izboru užih naučnih područja slobodni i samostalni. Oni profiliraju, u saradnji sa mentorom studijskog programa, program koji odgovara njihovom interesovanju, ali i koji je relevantan i aktuelan s obzirom na savremena naučna kretanja u toj oblasti. Studenti se posebno usmeravaju na metodologiju i naučni metod u oblasti koje pokriva studijski program.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Program doktorskih studija Poslovna informatika, omogućuje studentima da steknu sinergijska znanja i metodološke veštine za rešavanje teorijskih, razvojnih i empirijskih naučnih problema u užim naučnim područjima, koje pokriva program doktorskih studija.

Studenti će biti osposobljeni za:

  • modelovanje, reinženjering i unapređenje poslovnih procesa i upravljanje njihovim performansama,
  • modelovanje, integraciju i upravljanje podacima, informacijama i znanjem,
  • planiranje,   analizu,   projektovanje   i   implementaciju   složenih   softverskih proizvoda,
  • razvojna istraživanja veštačke i poslovne inteligencije i
  • uvođenje integralnih informacionih sistema zasnovanih na poslovnim procesima organizacije.

Studenti će takođe, steći znanje i razumevanje istraživačkog procesa u području koje pokriva studijski program. Oni stiču komunikacione sposobnosti i veštine za saopštavanje rezultata svojih istraživanja putem naučnih časopisa i naučnih konferencija. Znanja i praktična umenja, samostalnog i u timovima razvoja informacionih sistema, u najširem kontekstu, a u okviru vladajućih i novih anticipiranih informacionih tehnologija.

Posebno treba istaći i kompetencije koje se stiču u području sposobnosti povezivanja menadžmenta sa procesom razvoja informacionih primena u organizaciji, odlučivanja i sistema za podršku odlučivanju, sposobnosti praćenja savremenih dostignuća u struci, zatim metodološka znanja i umenja, te znanja i veštine upotrebe metoda, tehnika, sredstava i alata, koji su nužan preduslov efektivnog i efikasnog istraživačkog rada, posebno u oblastima koje pokriva studijski program.

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više