Primenjena matematika - Matematika u tehnici

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Novi Sad
Matematika
Doktorske studije
na upit
6 semestra
Srpski

Tradicionalna podela na naučne i obrazovne oblasti je dovela nerazumevanja inženjera različitih struka pri zajedničkom radu na istom projektu, kao i do nedovoljnih znanja različitih struka za realizaciju složenih sistema koji se danas sreću u praksi. Inženjeri različitih struka pri raspravljanju o nekom problemu „ne govore isti jezik“. Svaka struka vidi dominantno samo svoj aspekt. Obzirom na tesnu povezanost matematike i tehničkih disciplina tako da je pri kreiranju modela u tehnici neophodno pored znanja iz tehnike posedovati znanja iz matematike.

Stoga Matematiku u tehnici u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program nastao kao odgovor na ukazane potrebe iz prakse. Konkretno, ovaj program treba da omogući studentima da u okviru izbornih predmeta dodatno prošire i prodube svoja znanja iz matematike i konkretizuju svoja znanja koja se baziraju na razumevanju osnovnih fizičkih principa iz različitih oblasti tehnike, ovladaju dopunskim stručnim znanjima za realizaciju savremenih tehničkih sistema, steknu sposobnost integracije znanja koje u svakom konkretnom slučaju treba primeniti i da tokom realizacije ovog studijskog programa budu uvedeni u istraživački rad. Izborom predmeta studenti se opredeljuju za primenu matematike u odgovarajućoj oblasti tehnike, te stoga i završne radove ne rade iz čiste matematike već iz odabranih oblasti.

 

Doktorske akademske studije Matematika u tehnici predstavljaju nastavak master akademskih studija. Traju ukupno tri godine (6 semestara), po realizaciji nastavnog plana kojim se stiče dodatnih 180 ESPB u koje je uključena i izrada Doktorske disertacije. Nakon završetka doktorskih akademskih studija stiče se ukupno 480 ESPB i zvanje Doktor nauka – primenjene matematike (dr).

 

Svršeni studenti doktorskih akademskih studija matematika u tehnici su kompetentni da vode istraživanja i da rešavaju realne probleme iz prakse. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja i predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su njegove dobre, a šta loše strane.

 


Pogledajte nastavni plan i raspored predmeta po semestrima i godinama studija.

 

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

21000 Novi Sad, Trg D. Obradovića 6

Tel.: 021/450-810; Fah: 021/458-133

Žiro-račun: 840-1710666-12

e-mail: studsluzba@uns.ac.rs

www.ftn.uns.ac.rs

Šef studentske službe: 021/485-2222

Referent za doktorske studije: 021/485-2208; 485-2209

Marketing: 021/459-141; 485-2061

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više