Niš
Psihologija
Doktorske studije
130000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Studijski program Doktorskih akademskih studija psihologije treba da omogući najboljim kandidatima da steknu najviše akademsko obrazovanje. To podrazumeva njihovu osposobljenost da koriste savremenu naučnu metodologiju istražujući različite probleme kojima se psihologija kao nauka bavi.

 

Doktorske akademske studije psihologije izvode se tokom tri akademske godine. Ukupan broj ESPB bodova koje doktorand treba da ostvari je 180.

 

Plan doktorskih studija obuhvata obavezne i izborne predmete koji se odvijaju tokom prva četiri semestra. Predmete kandidat bira u dogovoru sa mentorom kod koga namerava da radi doktorsku disertaciju. Svi doktorandi tokom prvog i drugog semestra pohađaju jedan bazičan teorijsko-metodološki predmet i jedan izborni predmet.

 

U prvom izbornom bloku su bazični teorijski psihološki predmeti, a u drugom izbornom bloku su predmeti iz tri područja primenjene psihologije: psihologija rada, klinička psihologija i pedagoška psihologija. U trećem semestru doktorandi biraju sa liste izbornih predmeta dva predmeta, a u četvrtom semestru jedan.

 

Obaveza kandidata je i publikovanje radova iz oblasti doktorske disertacije i njihovo objavljivanje u časopisima ili međunarodnim zbornicima. Doktorand već na prvoj godini sprovodi samostalni istraživački rad, koji bi trebalo da predstavlja pripremu za naučno-istraživački rad. Tokom doktorskih studija kandidat treba da objavi najmanje jedan rad u časopisu kategorije M21, M22, M23 ili M24, na kome je prvi autor, i to iz oblasti iz koje je disertacija. Ovaj uslov se može zameniti sa dva rada u časopisima kategorije M51, ili u časopisima koji se objavljuju na engleskom, nemačkom, francuskom ili ruskom jeziku, od kojih na jednom mora biti prvi autor. Takođe, kandidat može imati i dva rada u tematskim zbornicima međunarodnog značaja, kategorije M14.

 

Svrha studijskog programa

Studijski program Doktorskih akademskih studija psihologije treba da omogući najboljim kandidatima da steknu najviše akademsko obrazovanje. To podrazumeva njihovu osposobljenost da koriste savremenu naučnu metodologiju istražujući različite probleme kojima se psihologija kao nauka bavi. Istovremeno, to znači i osposobljenost da se prate svetska naučna dostignuća iz odabranih oblasti istraživanja psiholoških problema. Doktorske studije psihologije namenjene su s jedne strane osposobljavanju za naučno-istraživački rad i, s druge strane, za nastavnu delatnost na visokoškolskim ustanovama.

 

Specifični ciljevi doktorskih studija su sledeći:

  • osposobljavanje za naučno teorijsko mišljenje;
  • osposobljavanje za produbljeno, svestrano i kritičko razumevanje postojećih psiholoških znanja, teorija i metoda;
  • osposobljavanje za samostalno rešavanje teorijskih i praktičnih problema psihološke nauke i raznih područja primenjene psihologije u cilju unapređenja društvenog razvoja.

 

Ciljevi studijskog 

Cilj Doktorskih akademskih studija iz oblasti psihologije je da omogući studentima sticanje opštih sposobnosti i predmetno-specifičnih kompetencija, koje bi trebalo da doprinesu razvoju psihološke nauke, zatim dalje sticanje znanja i razumevanja širih i savremenih teorijskih sistema u različitim oblastima psihologije, razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa u naučno istraživačkom i praktičnom radu.

 

U ostvarivanju osnovnih ciljeva studente treba osposobiti da:

  • razumeju i koriste najsavremenija znanja u struci;
  • samostalno rešavaju teorijske i praktične probleme i sprovode naučna istraživanja;
  • samostalno obrađuju i interpretiriju rezultate istraživanja;
  • komuniciraju na profesionalnom nivou u saopštavanju naučno-istraživačkih rezultata;
  • rezultate saopštavaju na naučnim konferencijama i objavljuju u naučnim časopisima;
  • poštuju principe etičkog kodeksa u istraživačkom i praktičnom radu;
  • samostalno organizuju i sprovode edukaciju na akademskom nivou i svojim radom doprinose razvoju psihologije, nauke i razvoju društva

 

Nastavni plan

Psihologija

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više