Novi Pazar, Srbija
Informacione tehnologije
Doktorske studije
120000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Trajanje studija: 3 godine (6 semestara) 180 ESPB
Akademski naziv: DOKTOR NAUKA – ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSVO (Dr.)

 

Struktura studijskog programa

U toku studija su predviđena dva obavezna predmeta, po jedan u prvom i u drugom semestru i 4 izborna predmeta u prva tri semestra od ponuđenih 5. U četvrtom semestru, u okviru seminarskog rada, predviđen je opis rezultata pripremljenih za publikovanje u odgovarajućim časopisima sa SCI liste (SCIE liste). Peti i šesti semestar su predviđeni za izradu doktorske disertacije. U okviru svakog semestra je predviđena izrada po jednog seminarskog rada sa mentorom. Publikovanje, odnosno prihvatanje za štampu, dva rada, od kojih bar jedan sa SCI liste, je neophodan preduslov za prijavljivanje teme za izradu doktorske disertacije.

Svrha studijskog programa

Studijski program doktorskih studija iz računarske tehnike ima sledeću svrhu:

  • Osposobljavanje studenata za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti računarstva i informatike i osposobljavanje za kreativan rad,
  • osposobljavanje studenata za dalje usavršavanje na izabranom području i samostalni naučni i stručni rad,
  • stvaranje visokointelektualnog kadra iz oblasti računarske tehnike, sa ciljem njenog unapređivanja,
  • unapređenje kvalifikacione strukture stanovništva,
  • zadovoljenje potrebe za stručnim i kvalifikovanim kadrom, u društvenim, uslužnim, privrednim i drugim delatnostima.

 

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa su:

  • Da se usvoje i prenesu znanja i veštine iz oblasti projektovanja hardvera, računarskih mreža i paralelnih i distribuiranih sistema, sistema visoke pouzdanosti.
  • primena informacionih tehnologija u prirodnim, tehničkim, društvenim i drugim naukama i strukama,
  • ovladavanje veštinama pratkične upotrebe i primene informacionih tehnologija.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Studenti će dobiti potrebnu stručnost za različite tehničke poslove i zanimanja u društvu, državnoj upravi i javnom i privatnom sektoru, koji uključuje analitički način razmišljanja, temeljna znanja iz područja računarske tehnike i informatike. Takođe, omogućuje se rad na fakultetima i različitim naučno-istraživačkim institutima, u zemlji i inostranstvu.

 

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više