Rudarsko inženjerstvo

Rudarsko-geološki fakultet

Beograd
Geološke nauke
Doktorske studije
205000.00 RSD
6 semestra
Srpski

Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Rudarsko inženjerstvo".

 

Program traje 3 godine i ima 180 ESPB bodova.

 

Uslovi za upis

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8. Takođe mogu konkurisati i lica koja imaju opštu prosečnu ocenu manju od 8, ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije, u skladu sa opštim aktima fakulteta, odnosno Univerziteta. U studijskom programu doktorskih studija propisuju se odgovarajuće završene master akademske studije, odnosno integrisane studije kao uslov za upis na doktorske studije. Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

 

Struktura studijskog programa

Prva godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti prve godine doktorskih studija:

 1. Biraju 2 predmeta iz izbornog bloka 1, od ukupno 6 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (I semestar)
 2. Izrađuju doktorsku disertaciju koja nosi 10 ESPB (I semestar)
 3. Biraju 2 predmeta iz izbornog bloka 2, od ukupno 7 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (II semestar)
 4. Izrađuju doktorsku disertaciju koja nosi 10 ESPB (II semestar)

 

Druga godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti druge godine doktorskih studija:

 1. Biraju 2 predmeta iz izborong bloka 3, od ukupno 25 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (III semestar)
 2. Izrađuju doktorsku disertaciju koja nosi 10 ESPB (III semestar)
 3. Biraju 2 predmeta iz izbornog bloka 4, od ukupno 25 izbornih predmeta, koji nose po 10 ESPB (IV semestar)
 4. Izrađuju doktorsku disertaciju koja nosi 10 ESPB (IV semestar)

 

Treća godina doktorskih studija - 60 ESPB

Studenti treće godine doktorskih studija:

 1. Izrađuju doktorsku disertaciju koja nosi 25 ESPB (V semestar)
 2. Izrađuju naučno istraživački rad koji nosi 5 ESPB (V semestar)
 3. Izrađuju doktorsku disertaciju koja nosi 20 ESPB (VI semestar)
 4. Izrađuju naučno istraživački rad 1, koji nosi 5 ESPB (VI semestar)
 5. Brane doktorsku disertaciju koja nosi 5 ESPB (VI semestar)

 

Nastavni plan i program

DAS Rudarsko inženjerstvo - Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više